Varautuminen ja turvallisuusasiat puhuttivat järjestöjä Vellamossa 27.4.

Julkaistu 06.05.2022

Kotkan kaupungin tavoitteena on olla kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki. Tätä tavoitetta tukee valtuuston tammikuinen Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamispäätös. Turvapuistolla tarkoitetaan turvallisuusyhteistyöhön, eli häiriönhallintaan ja varautumiseen kaupunginhallituksen hyväksymiä katettuja ja kattamattomia kaupungin omistamia toimitiloja ja kiinteistöjä. Ne ovat alueellisten eri toimijoiden yhteisiä paikkoja, harjoitteluareenoita tai jotain muuta, jonka tarve nousee esille käyttäjiltä.

Kotkan kaupunki, Xamk ja Osuuskunta Ryntötyö järjestivät 27.4.2022 järjestöille suunnatun keskustelu- ja ideointitilaisuuden liittyen Kotkan Kantasataman kuuriin korjattavaan turvapuistokäyttöön tulevaan tilaan. Tilaisuudessa kaupungin tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen esitteli lyhyesti toimintakonseptin periaatteita ja alustavia ideoita Kaakkois-Suomen turvapuiston ja alueellisen valmiuskeskuksen toimintaan. Tarkoituksena on saada kartoitettua alueen osaamista ja palveluita niin, että niitä voidaan käyttää erilaisissa viranomaisten johtamissa turvaamistehtävissä tehokkaasti ja resurssiviisaasti.

Tilaisuuden tarkoituksena oli myös kerätä tulevilta käyttäjiltä, erityisesti pelastusalan järjestöiltä käytännön tietoa, ajatuksia ja ideoita turvapuistotoimintaan. Aihetta työstettiin kolmen teeman kautta. Työpajoilla saatiinkin arvokasta tietoa siitä, miten yksittäiset kansalaiset ja paikalliset järjestöt näkevät arjen turvallisuuteen vaikuttavan turvallisuusyhteistyön. Lisäksi käsiteltiin alueellista valmiuskeskustoimintaa ja sitä, miten järjestöt voisivat toimia viranomaisten apuna kokonaisturvallisuuden toteuttajina erilaisissa häiriötilanteissa.