Kotkalaisten mielestä kaupungin varhaiskasvatuksen taso on erinomainen

Julkaistu 18.05.2022

Kotkan kaupunki saa kuntalaisilta kiitettävän arvosanan varhaiskasvatuksestaan.
Huhtikuussa toteutetun asiakaskyselyn perusteella yleisarvosana on 4,35, mikä on erinomainen (asteikolla 1-5). Palaute on ollut vastaavalla tasolla myös edellisinä vuosina.

”On tärkeää, että varhaiskasvatuksen laatu on saatu huoltajien mielestä pysymään erinomaisella tasolla, vaikka koronaan liittyvät ohjeistukset ovat tuoneet esimerkiksi huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön uusia toteuttamismuotoja”, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen.

Kotkan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyyn tuli yhteensä 521 vastausta eli 25,7% varhaiskasvatuksen huoltajista vastasi kyselyyn. Tänä vuonna kyselyyn saatiin vähän korkeampi vastaajamäärä kuin edeltävinä vuosina.

Asiakaskyselyä oli edellisvuosista hiukan lyhennetty eli kysymyksiä oli vähemmän, tämä saattoi lisätä kyselyyn vastaajien määrää. Samoin se, että kyselyyn oli mahdollista vastata mobiililaitteilla, oli varmasti eduksi.

Asiakaskyselystä saatua palautetta käydään läpi päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa esimiesten johdolla. Lisäksi palautteen pohjalta kootaan koko Kotkan varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet tulevalle toimintavuodelle.

Koko varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn palaute käydään läpi Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa elokuussa.