Nuorille työpaikkoja maakunnan urheiluseuroihin

Julkaistu 07.04.2022

Kymenlaakson Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen, yhteensä 98 000 euroa, edelleen jaettavaksi nuorten kesäsetelirahaan, jonka avulla tullaan palkkaamaan Kymenlaakson liikunta- ja urheiluseuroihin yhteensä 140 nuorta töihin.

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat. Nuorten kesätyön lyhytaikainen palkkaaminen tulee tapahtua ajalla 1.5.-30.9. Kokonaistyöaika on vähintään kaksi viikkoa, 5-6 tuntia päivässäTyösuhde voi muodostua lyhyistäkin pätkistä. Samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää. Palkkatuki on 700 €/nuori, sisältäen sivukulut.

Mikäli seuralla ei ole valmiutta huolehtia palkanmaksun ja sivukulujen teknisestä toteutusta, se voi olla yhteydessä KymLiin, joka hoitaa palkanmaksun pientä korvausta vastaan.  Seura on kuitenkin aina nuoren työnantaja.

Tänä vuonna tuki pitää sisällään myös maksutonta koulutusta palkattaville nuorille sekä seuroille. KymLi on laatinut joitakin pohjakoulutuksia tarjolle, mutta rahoitus mahdollistaa myös muuta koulutusta ja ottaa mielellään toiveita vastaan, millainen koulutus auttaa parhaiten nuoria sekä seuroja. Koulutuksiin voi osallistua myös muita seuran edustajia maksutta.

Hakemus on jätettävä viimeistään maanantaina 25.4. mennessä https://www.kymli.fi/seura-2/kesatyo-2/
Samasta osoitteesta löytyy myös lisätietoja.