Kymenlaaksossa koronatilanne edelleen vaikea, ikääntyneiden sairastumiset lisääntyneet ja sairaalahoidon tarve kasvanut

Julkaistu 30.03.2022

Kymenlaakson koronatilanne jatkuu vaikeana. Koronatartuntojen määrät ovat jälleen uusia ennätyksiä, vaikka tartuntaluvuissa on mukana vain terveydenhuollon koronatestillä varmennetut tartuntatapaukset.
Viikolla 11 todettiin 2106 ja viikolla 12 yhteensä 2475 uutta koronatapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohti 2828. Koronatartuntoja esiintyy runsaasti kaikkialla Kymenlaaksossa. Eniten koronatartuntoja on työikäisillä eli 30-60 -vuotiailla, mutta myös ikääntyneiden koronatartunnat ovat lisääntyneet.

”Valitettavasti koronatartuntoja on esiintynyt aiempaa enemmän nyt myös hoivakodeissa ja ylipäätään yli 80-vuotiailla”, luonnehtii hallintoylilääkäri Kari Kristeri.
”Vaikka työikäisiä sairastuu enemmän, ikääntyneet sairastuvat useammin covidin vakavampiin tautimuotoihin”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi viime viikolla suosituksen 4. koronarokotusannoksen antamisesta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodissa asuville iäkkäille. Kymenlaaksossakin 80 vuotta täyttäneet ja hoivakodissa asuvat iäkkäät voivat hakeutua koronarokotukseen. Kotihoidon asiakkaiden koronarokotukset annetaan kotihoidon kautta. 4. rokoteannos voidaan antaa, kun 3. annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

”Koska iäkkäät henkilöt kuuluvat jo ikänsä puolesta vakavan koronataudin riskiryhmään, heidän on tärkeä hakeutua koronarokotukseen ja ottaa 4. tehosteannos mahdollisimman pian”, Kristeri kehottaa.

”Toki kaikkien muidenkin on huolehdittava siitä, että ottaa koronarokotuksen ja siihen kuuluvat tehosteannokset. Kolmosrokotus on osalla jäänyt ottamatta, vaikka tehosteannos on olennaisen tärkeä riittävän suojan saamiseksi”.

Vaikea koronatilanne näkyy Kymenlaaksossa myös sairaalahoidon tarpeen kasvuna. Kymsoten sairaaloissa on ollut runsaasti covid-potilaita. Sairaalahoidossa on 34 koronaviruspotilasta, mikä on eniten koko epidemian aikana.

Lisäksi useissa alueen hoivayksiköissä on yksittäisiä koronatartuntoja tai pieniä koronatartuntaryppäitä.

”Koronatilanne kuormittaa koko terveydenhuoltoa ja tilanne on hyvin haastava. Päivittäin tehdään järjestelyjä, että saadaan potilaille tiloja ja hoitajia sinne, missä on tarvetta. Olemme jo nyt kohtuullisen vaikeassa tilanteessa ja tilanne voi vielä hankaloitua”, Kristeri kertoo.

”Tällä viikolla on jouduttu siirtämään tekonivelleikkauksia muutamana päivänä. Vaarana on, että vaikeassa tilanteessa voidaan joutua rajoittamaan palveluita eli käytännössä tämä tarkoittaisi muutoksia nimenomaan kiireettömään terveydenhuoltoon”.

Terveydenhuollon kuormitukseen vaikuttaa edelleen vahvasti myös se, että myös sote-alan työntekijöillä on paljon koronatartuntoja ja sairauspoissaoloja.

”Sote-alan työntekijöillä ei välttämättä ole koronatartuntoja sen enempää kuin muillakaan työikäisillä, mutta sote-ammattilaiset käyvät terveydenhuollon koronatesteissä. Poissaoloja on nyt paljon joka alalla”, Kristeri selvittää.

”Sote-alalla työntekijät ovat huolehtineet hyvin koronarokotuksista, mutta on muistettava, että rokotukset eivät anna kunnolla suojaa tartunnoilta. Sen sijaan koronarokotukset suojaavat hyvin koronan vaikeilta tautimuodoilta”.

”Nyt vaaditaan pitkämielisyyttä ja suositusten noudattamista”

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli 30.3. paitsi koronatilanteesta myös ukrainalaisten pakolaisten saapumiseen liittyvistä järjestelyistä Kymenlaaksossa.

Kuntien puheenvuoroissa tuli hyvin esiin, kuinka kuntaorganisaatioissakin on runsaasti koronaan liittyviä sairauspoissaoloja. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että haastavasta tilanteesta huolimatta kaikissa Kymenlaakson kunnissa on pystytty pitämään palvelut, kuten koulut ja varhaiskasvatus, toiminnassa.
Koronakoordinaatioryhmä painottaa, että suositusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kymenlaaksossa on voimassa vahva etätyö- ja maskisuositus. Suosimalla etätyötä ja etäkokouskäytäntöjä sekä käyttämällä maskia suojataan itseä ja muita koronatartunnoilta. Samalla turvataan yhteiskunnan palvelujen pyöriminen.

Kymsote vetoaa alueen työnantajiin, että Kymenlaakson alueen työnantajat ottavat sairauslomakäytännöissään huomioon terveydenhuollon kuormittuneen tilanteen. Kymsote on lähestynyt alueen suurimpia työnantajia asialla myös sähköpostitse. Erityisesti kehotetaan, että työnantajat suosivat ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä ja työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella esimiehelle. Tämän voi tehdä ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 5-7 päiväksi.

Mikäli sairauslomatodistuksen saaminen on välttämätöntä, voi työntekijä olla yhteydessä virka-aikana ensisijaisesti omaan työterveyshuoltoon tai terveysasemien puhelinpalveluun. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tehdään Kymsoten päivystysavun 116 117 koronalinjalle (valinta 2). Hoidontarpeen arvioinnin perusteella ohjeistetaan mahdollinen vastaanotolle hakeutuminen. Sairauslomatodistuksen kirjoittaminen on puhelimitse mahdollista kolmeksi vuorokaudeksi yhteydenottopäivästä. Kymsote pyytää huomioimaan, että päivystysapupuhelimessa saattaa ajoittain olla ruuhkaa.

”Vaikeassa koronatilanteessa vaaditaan kaikilta pitkämielisyyttä. Vielä pitää jaksaa noudattaa suosituksia, käyttää maskia ja pitää etäisyyksiä. Koronaan sairastuneita on nyt paljon, ja sairaana pitää malttaa pysyä kotona”, Kristeri muistuttaa.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.4.