Arkkitehtuurikilpailu Karhulan koulukeskuksen suunnittelusta käynnissä

Julkaistu 17.02.2022

Kotkan kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa yleisen arkkitehtuurikilpailun Karhulan keskustaan rakennettavan koulukeskuksen suunnittelusta.

Koulukeskukseen rakentuvat tilat nykyisille Karhulan ja Helilän yläkouluille, Karhulan lukiolle ja Karhulan kirjastolle. Lisäksi tiloihin tulee toimijaksi Kotkan kaupungin nuorisotoimi pienellä tilaohjelmalla.

Kilpailun tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja koulu- ja kirjastotoimintaa mahdollisimman hyvin palveleva suunnitteluratkaisu keskeiselle paikalle Karhulan keskustaa.

Karhulan keskusta, Kotkan kaupungin pohjoinen keskus toimii lähipalvelukeskuksena noin 20 000 kotkalaiselle. Koulukeskuksen odotetaan liittyvän saumattomasti Karhulan keskustan rakennusperintöön ja lisäävän koko keskusta-alueen vetovoimaisuutta.

Se kokoaa alueen asukkaita yhteen, sallii monipuolisen iltakäytön ja palvelee muuntojoustavana eri toimijoita. Joustavat tilat sallivat koululaisten iltapäivä- ja erilaisten muiden kerhojen toiminnan. Keskuksen tulee olla toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ratkaistu ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Kilpailualueella on vuonna 1953 valmistunut ja vuosina 1956 ja 1960 laajennettu Karhulan koulu, ns. kivikoulu, joka on osa kilpailuohjelmaa. Kilpailualueen kaakkoispuolella on vuonna 1923 valmistunut vanha Karhulan puukoulu, joka ei sisälly kilpailualueeseen. Puukoulun tuleva tilanne selvitetään kilpailun jälkeen asemakaavatyön yhteydessä.

Koulukeskusta tulevaisuudessa palveleva liikuntahalli sijoitetaan kilpailualueen ulkopuolelle.

Voimassa oleva asemakaava Karhulan koulun korttelissa on vuodelta 1989. Kortteli on kaavassa merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on III ja rakennusoikeudeksi on merkitty 7 000 m2, joka on korttelin osalta jo käytetty. Linja-autoaseman alue on asemakaavassa merkinnällä LA, linja-autoaseman korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja. Alueen rakennusoikeus on 1 230 k-m2 ja kerrosluku II. Matkakuja ja Toivelinnankatu ovat katualuetta.  Koulurakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa.

Koulurakennusten toteuttaminen hankesuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa vaatii asemakaavan muuttamisen Karhulan keskustan osayleiskaavassa osoitettujen periaatteiden mukaan. Asemakaavan muutostyössä on tarkoitus ottaa huomioon arkkitehtuurikilpailun tulokset.

Kilpailu on käynnissä 24.2.–1.6.2022. Kilpailuohjelma ja lisämateriaalit ovat ladattavissa kilpailusivulta Kotka.fi/arkkitehtuurikilpailu.

Kilpailu on Suomen julkisia hankintoja koskevan lain mukainen suunnittelukilpailu, jonka osallistujamäärää ei ole rajattu. Kilpailun järjestämisestä on tiedotettu palveluhankinnoista säädetyn direktiivin edellyttämällä tavalla Hilma – ja TED -järjestelmissä.

Kilpailukieli on suomi ja kaikki kilpailuasiakirjat ja ehdotukset laaditaan suomen kielellä.

Yleisöllä mahdollisuus kommentoida ehdotuksia

Kaikki arvioitavaksi hyväksytyt kilpailuehdotukset ovat näytteillä kilpailun verkkosivuilla 15.6. – 10.8.2022 välisen ajan.

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia ja saatu palaute esitellään tuomaristolle ja sitä hyödynnetään kilpailun jälkeisessä suunnittelussa.

Arkkitehtuurikilpailun palkintosumma on yhteensä 165 000 euroa, joka jakautuu seuraavasti:

I palkinto, 60 000 euroa

II palkinto, 45 000 euroa

III palkinto, 30 000 euroa

sekä kaksi lunastusta, kumpikin 15 000 euroa

Kilpailu pyritään ratkaisemaan elokuun loppuun mennessä. Kaikki kilpailutyöt arvostellaan ja jaetaan luokkiin. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin.

Kilpailun päätyttyä tuomariston arvostelupöytäkirja sekä palkitut ja lunastetut työt asetetaan näytteille kilpailun verkkosivuille. Kilpailun tulokset julkaistaan lisäksi Suomen Arkkitehtiliiton julkaisukanavissa sekä Arkkitehtuurikilpailuja -lehdessä.

Kilpailun järjestäjä teettää palkituista, lunastetuista ja kunniamainituista ehdotuksista lisäksi planssit, jotka asetetaan näytteille Karhulan kirjastoon 2.-16.9.2022 väliseksi ajaksi.

Karhulan koulukeskuksen suunnittelu aloitetaan kilpailun päätyttyä ja rakentaminen aloitetaan vuoden 2024 keväällä.