Opiskeluhuollon palveluihin ei luvassa muutoksia

Julkaistu 12.01.2022

Vuoden 2023 alussa tehtävän organisaatiomuutoksen seurauksena myös kuntien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen vastuulle.

Kotkan opiskeluhuollon suunnittelija Nina Kaukorannan mukaan opiskelijoille annettavien palvelujen osalta ei pitäisi lähtökohtaisesti muuttua mikään – eli kaiken pitäisi jatkua ihan niin kuin aikaisemminkin.

Kaukoranta uskoo myös, että psykologi- ja kuraattoripalveluja pystytään jatkossakin antamaan opiskelijoille lähipalveluna.

”Kuraattorit ja psykologit koululla ja oppilaitoksissa on varmasti ainakin se tavoitetila, mutta lainsäädäntö taitaa antaa mahdollisuuden myös tarvittaessa siihen, että palvelu järjestetään koulun tai oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä. Meidän toiveenahan tietysti on, että kouluilta ja oppilaitoksilta löytyy jatkossakin näille palveluille työtilat. Se olisi kaikkien kannalta paras ja toimivin ratkaisu. Toki hyvinvointialue on jatkossa itsenäinen toimija, joka päättää resursseista ja työn painopisteistä. Me tietenkin toivomme, että se tehdään yhteistyössä kuntien ja koulutuksenjärjestäjien kanssa niin, että se vastaa todellisia tarpeita”, Kaukoranta sanoo.

Nina Kaukoranta ei myöskään usko, että palvelutoimintaan tulisi jonkinlainen katkos vuosien 2022–23 vaihteessa.

”Haluamme uskoa, että kaikki tulee menemään hyvin. Yritämme päästä mukaan kaikkeen valmistelutyöhön, jotta sellaista tilannetta ei pääsisi syntymään. Meiltä siirtyy hyvin ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö hyvinvointialueelle, joka ei pienestä säikähdä. He osaavat työnsä ja ovat tottuneet tekemään työtä haastavissa olosuhteissa, joten uskomme heidän selviävän tästäkin. Toki hetkellisiin haasteisiin voidaan joutua esimerkiksi asiakastietojärjestelmän vaihtumisen takia”, Kaukoranta toteaa.

Nina Kaukorannan mukaan on myös tärkeä muistaa, että opiskeluhuolto tarkoittaa laajempaa asiaa, kuin vain opiskeluhuollon palveluja. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jonka kokonaisuudesta jatkossakin vastaa kunta. Opiskeluhuollon palveluista, joita tarjotaan yksilökohtaisena opiskeluhuoltona vastaa hyvinvointialue.

”Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen kuuluminen Opetustoimen vastuualueelle on ollut valtava etu, joka on tukenut tiivistä, vahvaa ja koko ajan kehittyvää yhteistyötä. Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvien kuraattori- ja psykologipalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelujen välillä on koko ajan tehty tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö muiden sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävässä yhteistyössä on määrittynyt pitkälti yksittäisten opiskelijoiden tilanteen mukaisesti. Nykyisen Kymsoten kanssa yhteistyössä on ollut haasteita, mutta niitä pyritään koko ajan ratkaisemaan”.

Esiopetuksen kohdalla tilanne korjattu

Joissakin kunnissa opiskeluhuoltoa tehdään myös yli kuntarajojen ja esimerkiksi koulukuraattorilla tai -psykologilla saattaa olla asiakkaina enemmän kuin vain yhden oppilaitoksen tai kunnan oppilaita tai opiskelijoita. Kotkassa opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat tehneet työtä vain oman kaupungin alueella.

”Palvelut on tarjottu lain edellyttämällä tavalla myös Ekamille ja Kotka Svenska Samskolanille. Hyvin tavallinen tilanne on, että yksittäisellä työntekijällä on enemmän toimipisteitä kuin vain yksi. Koulut ovat erikokoisia, mutta ainoastaan opiskelijamäärään ei ole ollut tarkoituksenmukaista tuijottaa. Yksittäisille työntekijöille on määritelty mahdollisimman toimivat kokonaisuudet. Meillä Kotkassa työ on ollut organisoituna nyt jo toista lukuvuotta sitten, että toiminnassamme on esiopetuksen ja alakoulun kuraattoreita, yläkoulun kuraattoreita ja toisen asteen kuraattoreita”, Kaukoranta kertoo ja myöntää, että Kotkassa lain edellyttämä esiopetuksen opiskeluhuolto oli aikaisemmin käytännössä kokonaan hoitamatta, mutta nyt se on korjattu.

”Varhainen tuki päästään aloittamaan jo varhaisessa vaiheessa ja näin turvaamaan opiskelijan eheää oppimispolkua. Olisi tärkeää, että nyt jo hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa näitä meidän kokemuksia kuultaisiin ja hyödynnettäisiin siten, että hyvinvointialueeltakin organisoituna opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla esiopetuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä”.