Kymenlaakson vaikea koronatilanne jatkuu, terveydenhuolto kuormittunut laajalti

Julkaistu 19.01.2022

Kymenlaakson koronatilanne on jatkunut vaikeana. Viimeisen kahden viikon aikana 5.-18.1. on todettu 2 606 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 1 609. Koronanäytteistä positiivisten näytteiden osuus on 27 prosenttia.

Koronatartuntojen määrät ja ilmaantuvuusluvut eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin lukuihin, koska terveydenhuollon koronatestiin ei enää ohjata hakeutumaan lievissä oireissa ja koronavirusta on myös oireettomilla. Toisin sanoen koronatartuntoja on alueella todennäköisesti paljon enemmän kuin todennettuja tartuntoja.

”Kymenlaaksossa ollaan edelleen korona-aallon huipulla, korkeassa epidemiavaiheessa. Vielä ei tiedetä, milloin ollaan menossa alaspäin vai vieläkö tartunnat lisääntyvät. On todennäköistä, että vaikea koronatilanne kestää ainakin seuraavat pari viikkoa”, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Tartunnanjäljitystä, jossa kaikista tartunnoista tehdään tartuntaketjujen selvitys, ei enää suuren tartuntamäärän vuoksi tehdä. Tämän vuoksi tartunnanlähteistä ei saada enää luotettavaa tietoa. Tartunnanjäljitys pyrkii kontaktoimaan tartunnan saaneista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät ja esimerkiksi ikänsä puolesta riskiryhmiin kuuluvat.

Sairaalahoidossa on 20 koronaviruspotilasta. Heitä hoidetaan sekä Kymenlaakson keskussairaalassa että Pohjois-Kymen sairaalassa. Keskussairaalassa avattiin eilen osasto covid-potilaiden erikoissairaanhoidon vuodeosastoksi. Osasto toimii normaalitilanteessa ortopedisten potilaiden vuodeosastona.

Vaikea koronatilanne kuormittaa koko terveydenhuoltoa Kymenlaaksossa. Samanaikaisesti myös sote-alan henkilöstöä on paljon sairastuneina. Positiivisen koronatestinäytteen saaneista 10 prosenttia on sote-työntekijöitä.

”Covid-epidemian aiheuttamat henkilöstön poissaolot vaikeuttavat toimintaa kaikkialla sairaaloissa. Kiireettömiä vastaanottoja ja leikkaushoitoa joudutaan nyt perumaan laajalti. Myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on jouduttu rajoittamaan toimintoja”, Mäntymaa kertoo.

Kymenlaaksolaisia kehotetaan edelleen hakeutumaan koronarokotuksiin, jotka antavat suojaa koronavirustaudin vakavilta tautimuodoilta. Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut 88,2 prosenttia, kakkosrokotuksen 85,7 prosenttia ja kolmannen korona-annoksen 43,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista.

Uusia ohjeita kouluun ja päiväkotiin, esitetään pykälän 58d jatkamista

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli 19.1. muuttuvista ohjeistuksista, suosituksista ja rajoituksista. Ryhmässä seurataan tiiviisti tilannetta ja odotetaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä hallituksen linjauksia.

Koronakoordinaatioryhmä päätti esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle pykälän 58d jatkamista. Pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 28.12.2021–27.1.2022. (Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928572)

Kymenlaaksossa on voimassa rajoitus, jossa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä on kielletty 13.–31.1. kaikki sisällä järjestettävät yli kymmenen hengen ja ulkona järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tämän pykälän mahdollista jatkamista päätettiin käsitellä ensi viikon kokouksessa.

Huomenna astuu voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jossa Kymenlaakson alueen tietyt liikunta-, harrastus- ja virkistystilat määrätään suljettavaksi 20.1.–2.2. väliseksi ajaksi. (Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929861)

Kymsotessa otetaan parhaillaan käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman uuden suosituksen mukaisia toimintamalleja. Väestölle annetaan toimintaohjeita, joilla pyritään koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen nopeasti muuttuvassa epidemiatilanteessa, jossa kansallista laajaan testaamiseen perustuvaa testaus- ja jäljitysstrategiaa ei pystytä alueella enää kaikilta osin noudattamaan. Uuden toimintamallin mukaisia ohjeita on päivitetty Kymsoten koronainfoon.

Kuntiin on tullut paljon kyselyiltä päiväkotiin ja kouluun liittyvistä käytännöistä. Kymsoten uusi ohje kuuluu seuraavasti:

Jos lapsi asuu samassa asunnossa tai on ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen koronatestituloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa:
Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Harrastuksiin hän voi kuitenkin palata vasta, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta. Jos lapsella on oireita, lapsen ei tule mennä päiväkotiin, kouluun eikä harrastuksiin ennen kuin oireet ovat selvästi lieventyneet.

Uuden ohjeen ajatuksena on turvata mahdollisuuksien mukaan lasten koulunkäynti myös tilanteissa, joissa etäopetusta ei voida järjestää. Samoin halutaan turvata vanhempien työssäkäynti, ettei vanhempien tarvitse jäädä hoitamaan tervettä lasta kotiin.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.1.