Kuntalaiskysely: Hyvä ja laadukas uimahalli, Arto Tolsa -areenalle lämmittely- ja kahvilatiloja, kuntoportaat Kumparepuistoon

Julkaistu 18.01.2022

Kotkalaiset toivovat, että lähivuosina kaupunkiin rakennetaan hyvä ja laadukas uimahalli sellaisilla peruspalveluilla, jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia sekä innostavat vesiliikuntaan.
Lisäksi uimalan tulee olla riittävän iso, jotta se kilpaurheilun lisäksi soveltuu sekä yksilölliseen vesiliikkumiseen että perheuintiin. Uimahalliin halutaan myös hyvinvointia tukevia palveluita ja tiloja.

Kaupunkilaisten toiveet tulevat esille Kotkan liikuntatoimen järjestämässä kuntalaiskyselyssä, joka toteutettiin 23.11-31.12. Kyselyyn saatiin yhteensä 2431 vastausta.
Paitsi uimalasta, kotkalaisten mielipiteitä kysyttiin myös Arto Tolsa -areenan kehittämisestä ja kuntoportaiden rakentamisesta. Uimalakyselyyn vastauksia tuli 1028, Arto Tolsa -areenasta mielipiteensä antoi 589 henkilöä ja kyselyyn kuntoportaiden paikasta tuli 814 vastausta.

Arto Tolsa -areenan tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi koettiin lämmittelytila, kahvio ja varastotilat.
Muita parannettavia kohteita vastaajien mielestä ovat pukeutumis- ja saniteettitilat sekä media-, vip- ja kokoustilat.
Lisäarvoa areenan alueelle tulisi vastaajien mukaan siitä, jos sen takakentälle rakennettaisiin valmiudet tekojääradalle. Tärkeäksi koettiin myös areenan monikäyttöisyys mm. tapahtumanäytön ja äänitekniikan osalta.

Kuntoportaiden sijoittamisessa eniten kannatusta sai Otsolan Kumparepuisto (35,4%), mutta vain niukasti kakkoseksi jäi Katariinanniemi (34%).
Vastaajien mielestä kuntoportaat tulisi sijoittaa jo olemassa olevan ulkoilureitin tai paikan läheisyyteen ja niiden pitäisi olla tarpeeksi leveät, jotta kulku molempiin suuntiin olisi mahdollista. Lisäksi toivottiin askelluksen soveltuvan myös juoksemiseen ja tärkeänä pidettiin myös sitä, että portaat olisivat ympärivuotiset, valaistut ja kaiteelliset.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta 10 kerran sarjakortteja uimaloihin.

Yhteenveto kuntalaiskyselyistä