Sunilasta halutaan Unesco-maailmanperintökohde – matkailupalveluita ja Kantolan julkisivukorjausta suunnitellaan

Julkaistu 17.12.2021

Kotkan kaupunki käynnistää toimenpiteet Unescon maailmaperintökohdestatuksen edistämiseksi.

Alvar Aallon suunnitteleman entisen tehtaanjohtajan asunnon Kantolan julkisivukorjaus ollaan toteuttamassa vuonna 2022. Rakennuksen omistaa kaupungin tytäryhtiö Sunilan Kantola Oy.  Korjaus tullaan rahoittamaan kaupungin antamalla lainarahoituksella, jonka kaupunginvaltuusto varasi 13.12. hyväksyttyyn vuoden 2022 talousarvioon.

”Sunilan matkailupalveluiden kehittäminen ja tiekartta maailmanperintökohteeksi” -hankkeessa tehdään Sunilan alueelle visio ja tiekartta, jolla tavoitellaan asemaa maailmanluokan arkkitehtuuri- ja designmatkailukohteena ja Unescon maailmanperintökohteena. Hankkeelle on saatu Kymenlaakson liitolta 61 525 euron ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)” -määräraha.

Hankkeessa kehitetään matkailun tuotteistamista ja alueen brändiä kotimaisille ja kansainvälisille arkkitehtuuri- ja designmatkailijoille ja mm. kootaan ja tuodaan esille alueeseen liittyvää tietoa, kehitetään palvelutarjontaa ja näihin liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Kesäkaudeksi 2022 tavoitteena on toteuttaa matkailijoita palveleva popup-info- ja palvelupiste sekä Aalto-teemainen pyöräilyreitti Sunilasta Inkeroisiin. Ensi kesänä Kantolassa pidetään myös Aalto-keräilijä Pertti Männistön Aino Aalto -näyttely, jonka odotetaan kiinnostavan kansallisia ja kansainvälisiä kävijöitä.

Tiekartta maailmaperintökohteeksi tulee sisältämään suunnitelman Sunilan Kantola Oy:n omistaman Kantolan ja muiden alueen rakennusten yhteiskäytöstä ja palvelukonsepteista. Lähtökohtana ovat toiminnalliset ja liiketaloudelliset edellytykset. Osana maailmaperintökohdeprosessia edistetään Aallon suunnitteleman vanhan rakennuskannan säilyttämiseen sekä ympäristön parantamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 1.2.2021 päätöksellä Suomi esittää Alvar Aallon 13 kohteen kokonaisuutta Unescon maailmanperinnön kansalliseen aieluetteloon kulttuuriperintökohteeksi. Sunilan tehdas- ja asuntoalue on yksi kohteista. Sunila ja Kantola ovat myös mukana Alvar Aalto Route -kulttuurireitillä, joka valittiin toukokuussa 2021 ensimmäisenä matkailureitiksi Suomesta arvostettujen Euroopan neuvoston kulttuurireittien joukkoon.

Maailmaperintökohteiden valinta on monivaiheinen, vuosia kestävä prosessi, jossa kansalliseen aieluetteloon pääseminen on vasta ensimmäinen vaihe. Sunilan alueen suojelusta, kunnossapidosta ja kehittämisestä täytyy huolehtia, jotta maailmanperintökohdestatus voidaan tulevaisuudessa saada. Arkkitehtuurimatkailussa, erityisesti Aalto-kohteissa on kansallista ja kansainvälistä kasvupotentiaalia, jonka realisoituminen vaatii matkailuinfran ja palveluiden kehittämistä.