Vaka-blogi: Kuraattori osana varhaiskasvatuksen arkea

Julkaistu 01.10.2021 Kirjoittajalta Jari Pitkäkangas

Blogin tämän kertainen kirjoittaja on varhaiskasvatuksen kuraattori Tarja Tissari. Varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelulaitoksessa työskentelyn myötä Tarja ymmärtää perheiden ajoittain haastavaa arkea. Työssä ja elämässä muutenkin Tarjalle on tärkeää vuorovaikutus, kuunteleminen, ajatusten vaihtaminen ja aito ihmisten kohtaaminen.

Kuraattori osana varhaiskasvatuksen arkea

Syksyinen tervehdys varhaiskasvatuksen kuraattorilta. Osalle teistä saattaa herätä kysymys, että mitä ihmettä, kuraattori varhaiskasvatuksessa? Juurikin näin! Kotkan varhaiskasvatuksessa on toiminut kuraattori syyskuusta 2019 lähtien. Tuolloin ehdin tehdä puolisen vuotta kuraattorin työtä päiväkodeissa vieraillen. Samalla tutustuin eri yksiköiden henkilöstöön, lapsiin ja vanhempiin, joita tapasin lasten tuonti- ja hakuhetkillä. Poikkeuksellinen koronaepidemia alkoi maaliskuun 2020 puolivälin tienoilla. Sinä vaiheessa epätietoisuus ja epävarmuus koskettivat meitä kaikkia. Ilmassa leijui paljon kysymyksiä: mitäs nyt ja mitä tulee tapahtumaan? Omalta osaltani fyysinen kohtaaminen lasten, vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa päättyi hetkeksi ja vuorovaikutustilanteet toteutettiin puhelimitse ja verkon välityksellä.

Elokuussa 2020 koronaohjeistuksiin tuli muutoksia. Erilaiset rajoitukset asettivat kuitenkin vielä haasteita päiväkodista toiseen liikkumiselle. Koska terveys on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää, on kuraattorinkin työtä tehty terveysturvallisuus edellä. Jalkautuminen yksiköihin lisääntyi hitaasti, mutta varmasti. Liikkumisen rajoitukset päiväkodista toiseen ovat voimassa edelleen, mutta nyt pääsen kuitenkin tekemään työtä päiväkodeissa ja kohtaamaan lapsia, vanhempia sekä henkilöstöä. Päiväkodin arjessa tutustun henkilöstöön, lapsiin ja lapsiryhmiin. Kuuntelen, keskustelen, leikin ja pelailen lasten kanssa sekä osallistun kaikkiin päiväkodin puuhiin. Mahdollisuuksien mukaan pyrin myös esittäytymään vanhemmille.

Päiväkodissa lapset saavat kenties ensimmäisiä kokemuksia siitä, millaista on olla ja toimia yhteisön jäsenenä. Yhdessä toimiminen ja oppiminen ovatkin olennainen osa lapsen päiväkotipäivää. Lapset harjoittelevat asioita omassa yksilöllisessä tahdissa. Leikin lomassa taitojen oppiminen tapahtuu luonnostaan. Leikkiessään lapsi oppii esimerkiksi tunteiden sanoittamista ja säätelyä. Yhteisleikissä kaveritaidot karttuvat ja lapset oppivat keskustelu- ja neuvottelutaitoja sekä toisen huomioon ottamisen taitoja, joita ryhmässä toimimisessa tarvitaan. Lapset ovat luonteeltaan erilaisia; toiset rauhallisia, ujoja, pohdiskelevia ja toiset vilkkaita, rohkeita, pikaisesti tulistuvia. Lapsi saattaa kaivata tukea leikkiin liittymisessä ja kaverisuhteiden ylläpitämisessä tai oman toiminnan ohjauksessa. Kuraattorina olen lasten tukena muun muassa tällaisissa tilanteissa. Hyvinvoinnin kannalta yhteisöllisyyden tunne on tärkeää elämän kaikissa vaiheissa. Kiireisessä yhteiskunnassa yhteisöllinen elämäntapa ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

Varhaiskasvatuksen kuraattorin työ on ennaltaehkäisevää ja yhteisöllisyyttä tukevaa työtä, ja kaikille asiakkaille tarjolla oleva matalan kynnyksen palvelu. Ratkaisut perheiden ja lasten haasteisiin pyritään löytämään yhdessä ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kulkemalla perheen rinnalla ja tukemalla perheen hyvinvointia ja voimavaroja voidaan ehkäistä harmien kasaantuminen.

Vanhemmat sekä lapsi voivat keskustella kanssani kaikista mieltä askarruttavista ja painavista asioista. Usein vanhemmat esittävät kysymyksiä ihan arkisista asioista, kuten nukkumisesta, käyttäytymisestä tai rajojen asettamisesta. Yhteistyössä etsimme perheen tilanteeseen sopivan ratkaisun ja tuen. Toimintani perustuu yhteistyöhön varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien ja lasten kanssa. Yhdessä mietitään erilaisia ratkaisuja, tukitoimia sekä mahdollisuuksia tukea lasta, lapsiryhmää tai perhettä. Perheet voivat olla myös suoraan yhteydessä minuun erilaisissa perhearjen muutos-, huoli- ja pulmatilanteissa. Tarvittaessa olen apuna miettimässä millaisesta avusta tai tuesta koko perhe parhaiten hyötyisi.

Minulla ei ole tiettyjä säännöllisiä läsnäolopäiviä päiväkodeissa. Tapaan vanhempia satunnaisesti tuonti- tai hakuhetkillä päiväkodissa ollessani. Voimme myös etukäteen sopia tapaamisen päiväkotiin. Minuun voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön kautta voi välittää soittopyynnön minulle.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!