Kotkalaiset kehuvat kaupunkinsa puistojen hoitoa ja hyvää juomavettä

Julkaistu 15.09.2021

Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä Yhdyskuntatekniset palvelut 2021” -kyselytutkimuksen tulokset ovat valmistuneet.

22 kunnan kanssa tutkimuksessa mukana ollut Kotka sai jälleen suurinta kiitosta keskustan puistojen hoidosta ja hyvästä juomaveden laadusta.
Lisäksi hyviä pisteitä tuli jätevesipuhdistamojen toiminnasta, paperin ja lasin keruupisteiden sijainnista, järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuudesta sekä sammutus-, pelastus- ja ensihoitopalveluista.

Kiitosta kotkalaiset antoivat kaupungilleen myös mm. lumenaurauksista johtavilla pääkaduilla, keskustan katujen puhtaudesta ja siisteydestä sekä katuvalaistuksesta keskustan kaduilla.

Kysely lähetettiin 1000 kotkalaiselle ja siihen vastasi 238 asukasta.

”Erittäin myönteistä on, että vuosien 2020-2021 koronapandemiaan liittyneet kaksi poikkeusolojaksoa, eivät näy palvelutasossa. FCG:n tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa vastaajakato on tosin merkittävä. Tilanne on tosin sama kaikissa kunnissa, joten tulokset ovat kunnittain keskenään vertailtavia”, Kotkan tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen toteaa.

Liitteenä kyselytutkimuksen raportti.

Kotka Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2021