Ilmanlaatu oli huhtikuussa hyvä

Julkaistu 07.05.2021

Huhtikuun keskivaiheen lämpimästä ja kuivasta poutasäästä huolimatta katupöly pysyi hyvin aisoissa Metsäkulman mittausaseman ympäristössä. Ilmanlaatu pysyikin Kotkassa hyvälaatuisena suurimman osan ajasta ja ilmanlaadulle asetetut ohje– ja raja-arvot alittuivat reiluilla marginaaleilla.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet olivat ajankohtaankin nähden pieniä. PM10:n vuorokausipitoisuus nousi korkeimmillaan 18 μg/m3:aan, kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3. Mittaustuloksista laskettu PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 8 μg/m3 mikä oli samaa tasoa kuin maaliskuussa. PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3.

Pienhiukkasten (PM2.5) mittaustuloksissa ei esiintynyt WHO:n terveysperusteista vuorokausiohjearvoa, 25 μg/m3, lähenteleviä lukemia. PM2.5-pitoisuuden vuorokausikeskiarvot vaihtelivat 3‒12 μg/m3. PM2.5-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 6 μg/m3, sama kuin maaliskuussa. Pienhiukkaspitoisuuden vuosiraja-arvoksi on annettu 25 μg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet olivat hyvin matalalla tasolla. NO2:n tunti– ja vuorokausiohjearvoihin verrattavat pitoisuudet olivat samaa tasoa kuin maaliskuussa, noin viidenneksen vastaavista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 6 μg/m3, kun esimerkiksi NO2:n vuosiraja-arvoksi on annettu 40 μg/m3.