Resiina (ID #314)

Julkaistu 22.04.2021

EI JATKOON 

Resiinaliikenteen hyödyntäminen Kantasatamassa. Jotta tämä voisi toteutua, tulisi raiteita purkaa Kantasatamassa harkiten. Tähän kytkeytyy myös Karhulan-Sunilan rautatie ja resiina-ideat P-Kymenlaaksossa.

IDEAN HYÖDYT

Potentiaalinen pirteä lisä kaupungin tapahtumatarjontaan.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Idea voidaan arvioida kaupungin tapahtumatuotannon, matkailutoimen ja teknisen toimen yhteistyönä. Toteutus vaatii rahoitusta.

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset ylittävät osallistuvalle budjetoinnille varatun määrärahan (15 000 euroa/alue). Osallistuva budjetointi ei myöskään ota huomioon jatkuvia ylläpito- ja huoltokustannuksia. Lisäksi Kantasataman suunnittelu on vielä kesken ja myös raiteiden käyttöä suunnitellaan laaja-alaisesti osana suurempaa kokonaisuutta.