Linnunpönttöjä Kotkaan (ID #177)

Julkaistu 09.04.2021

JATKOON, EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN 

Kotkassa voisi olla lähimetsissä ja rannoilla linnunpönttöjä varsinkin sellaisilla paikoilla, mihin on nyt rakennettu lintutorneja.

IDEAN HYÖDYT

Lintujen määrä lisääntyy, kun niille löytyy pesimäpaikkoja. Linnut tuovat iloa kaupunkilaisten elämään.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lintubongarit voisivat antaa asiantuntemusta, mitä pönttöjä mihinkin tulisi rakentaa sekä rakentaa ja asentaa niitä talkoilla siitä hyvästä, että ovat saaneet uudet lintutornit harrastukselleen. Lintubongarit voisivat järjestää perheille ja muille kiinnostuneille pöntöntekotalkoita ja ohjata niiden rakentamista (kaupunki antaisi tarvikkeet). Lisäksi Kotkalaiset yritykset voisivat lahjoittaa pönttöjä ja niissä voisi olla vaikka yrityksen nimilaatta. Koulujen puukäsitöissä voitaisiin tehdä pönttöjä.

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Tämä idea on edennyt jatkoon, koska asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja todenneet, että se on mahdollista toteuttaa osana osallistuvaa budjetointia.

Tässä ideassa konkretisoituu hienosti asukkaiden ja yritysten yhdessä tekeminen yhteisen ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Ideaan pitää saada vain eri tahot mukaan toteuttamaan tätä yhdessä. Idean jatkojalostusta tehdään Koko Kotkan työpajassa, joka on tiistaina 11.5. klo 17-19 (Teams).

____________________

Ideaa käsiteltiin yhteistoiminnallisessa työpajassa ja myös asiantuntijat ovat tehneet ideaan liittyvää lisäselvitystä. Idea ei etene äänestysehdotukseksi, koska linnunpönttöjä on jo paljon eri puolilla Kotkaa. Linnunpönttöjen tekeminen sekä asentaminen perustuvat suurelta osin vapaaehtoistoimintaan, ja Kotkassa onkin erittäin asiantuntevia lintuharrastajia. Kotkan puistotoimelta voi pyytää yhteystietoja, mikäli haluaa ehdottaa jotain tiettyä paikkaa linnunpöntölle.