Lasten puisto (ID #123)

Julkaistu 01.04.2021

EI JATKOON 

Kotkaan perustetaan LASTEN PUISTO. Lasten puistoon istutetaan 10 seuraavan vuoden ajan yksi lapselle nimikoitu puu jokaiselle Kotkassa syntyneelle lapselle. Puiden määräksi tulee n. 3000 puuta. Puisto jätetään luonnon tilaan. Jokainen lapsi voi seurata puunsa kasvua ja puun suhdetta muihin puihin ja luonnon ympäristöön. Puistoon istutettavat puut valitaan siten, että ne kuvastavat luontaista kotkalaista sekametsää.

Hanketta tuetaan biologiaan ja ekologiaan sekä sosiaalitieteeseen liittyvällä informaatiolla ja tiedolla, jota tarjotaan sopivin osin paikan päällä ja enemmän verkossa. Jokainen lapsi saa Kotkan kaupungilta kunniakirjan, jossa mainitaan hänelle istutetun puun laatu ja sijainti lasten puistossa.

Näin arvostamme jokaista lasta ja kunnioitamme luontoa, joka tarjoaa meille elämää ylläpitävät ekosysteemipalvelut. Annamme jokaiselle lapselle ja perheelle mahdollisuuden vertautua luontoon ja elämän kasvuun. Uskonpa kotkalaisten lasten puiston olevan merkityksellinen ensin aikuistuneille ja lopulta ikääntyville ”lapsille” vielä silloin, kun tämän hankkeen ideoijat eivät enää ole paikalla.

Puistoon sijoitetaan aikakapseli, jonka dokumenteissa kerrotaan, miksi tämä puisto on perustettu. Samalla kerrotaan, millainen oli Kotka ja Kotkan luonnon tila, kun puisto perustettiin. Aikakapseli upotetaan puistoon ja merkitään haponkestävään teräkseen kirjoitetuilla lauseilla ja säädöksellä, että aikakapseli on avattava vuonna 2380, jolloin on kulunut 350 vuotta puiston valmistumisesta. Aikakapseliin viittaavan laattaan kirjoitetaan, että kyseessä olevat 350 vuotta on aika, jonka metsä Etelä-Suomessa tarvitsee palautuakseen luonnon tilaan. Kapselin avaajien on kerran arvioitava, kuinka asetettu tavoite luonnontilaisuuden palautumisesta ja ihmisen ja luonnon sopusoinnusta onnistui.

IDEAN HYÖDYT

Puisto on osa lapsen ihmeellisen syntymän ja luonnon kasvun kunnioittamista. Molemmat liittyvät kestävän elämäntavan ja kestävän olemassaolon tavoitteluun. Ihmisyyden ja lapsen kunnioittaminen ja kestävä suhde luontoon  ovat jatkuvuuden edellytys ja itsessään tärkeitä arvoja.

Puisto sopii Kotkan puistopainotteiseen teemaan. Lasten puisto on sekä henkinen että fyysinen paikka, jossa kuntalaiset voivat vierailla ja seurata sekä ymmärtää niin ihmisen kuin luonnon yhteenkuuluvuutta ja yhteistä kasvua.

Jokainen lapsi ja jokainen puu ovat ainutkertaisia, tasa-arvoisia ja mittaamattoman arvokkaita. Samalla sekä lapset että puut ovat haavoittuvia ja suojelun arvoisia. Tämä hanke ei tuota rahaa, vaan ymmärrystä ja kestävää elämää ja rakentaa siltaa tulevaisuuteen.

Puisto korostaa

  1. Sukupolven arvokkuutta ja yhteenkuuluvuutta, merkityksellistä syntymää ja yhteistä kasvua.
  2. Ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä riippuvuutta sekä kunnioitusta.
  3. Ihmisen ja luonnon sukupolvien mittaista ja lopulta ikuista yhteen kuuluvutta ja ihmisen pyrkimystä hyvään sekä kestävään elämään.
  4. Kotkalaisten hyvää tahtoa lapsia ja luontoa kohtaan, jonka he toivovat säilyvän perintönä ja siunauksena tuleville sukupolville.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Puistotoimi,
Perheet – mahdollisuus ohjatusti istuttaa lapsen puu.
Luontoon myönteisesti suhtautuvat kansalaisjärjestöt.
Seurakunnat.
Yhteisöt ja yritykset, jotka ovat halukkaita toimittamaan puiden taimia.
Konepaja, joka toimittaa aikakapselin ja sitä kuvaavan laatan.

IDEAN JÄTTI: Juhani Pekkola

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset ylittävät varatun määrärahan (15 000 euroa/alue).