Redutit kuntoon (ID #21)

Julkaistu 10.03.2021

JATKOON, EI ETENE ÄÄNESTYKSEEN

Redutit, Tiutisessa kaksi ja Majasaaressa, kunnostettava. Reduttien nykytila on häpeäksi Kotkalle, sillä ne edustavat aikakautta ja kivijalkaa, jolle Kotkakin on perustettu. 15000 e ei riitä mutta olisi hyvä alku.

IDEAN HYÖDYT

Turismi. Kotkalaisten identiteetin kohennus.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tiuskalaisten aktiiviryhmä on jo puustoa raivaamalla hidastanut rapautumista, mutta entisöinti ei talkootyönä onnistu, sillä se vaatii museoviraston toimia ja halua.

IDEAN JÄTTI: Juhani Jansson

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun.
Asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi, ja se etenee jatkojalostettavaksi.

Reduteista vain yksi osittain kaupungin maalla, mutta Adoptoi monumetti -toimintamalli voisi sopia tänne, jos osakkaat suostuvaisia. Myös raivaustyötä voisi mahdollisesti tehdä talkootyönä ja siltä osin sopii osallistuvaan  budjetointiin. Idean eteneminen äänestysehdotukseksi edellyttää vielä rajaamista, tarkentamista ja kehittämistä työpajassa. Ideaa käsitellään koko Kotkan verkkotyöpajassa, joka on tiistaina 11.5. klo 17-19 (Teams).

____________________

Ideaa käsiteltiin yhteistoiminnallisessa työpajassa, ja Kymenlaakson museon asiantuntijat ovat arvioineet ehdotuksen toteuttamismahdollisuuksia osana Kotkan kaupungin OSBU-hanketta. Tarkoituksena on edistää reduttien säilymistä joka tapauksessa, ja tämän pohjalta ehdotus reduttien kunnostamisesta ei päätynyt äänestettävien ehdotusten joukkoon, vaan se etenee muuta kautta.

Redutti Tiutinen sijaitsee osittain Kotkan kaupungin ja osittain yksityisten omistamalla maalla. Redutti Pitkäsalmi ja redutti Majasaari sijaitsevat kokonaan yksityisellä maalla. Näin ollen ehdotetuista kolmesta kohteesta Redutti Tiutinen oli ainut soveltuva. Kaikki redutit ovat Muinaismuistolain 295/ 1963 1 § perustella rauhoitettuja ja kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty. Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamiseen voidaan myöntää kajoamislupa, jota haetaan Museoviraston kirjaamoon osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Kajoamislupaa haetaan yleensä muinaisjäännöksen hoitamiseen (esim. kasvillisuuden raivaus) ja silloinkin ovat tehtävät toimenpiteet tarkasti määritelty ja rajattu. Reduttien varsinaiseen kunnostamiseen liittyvät toimenpiteet vaatisivat laajoja taustaselvityksiä sekä huomattavaa taloudellista panosta eivätkä siten sovellu OSBU-hankkeeseen.

Tiutisen alueen reduttien kunnostuksesta/ hoitamisesta on tehty valtuustoaloite ja Kymenlaakson museon, kaupungin puistotoimen sekä kaavoituksen edustajat kävivät toukokuussa katselmuksella Tiutisessa. Katselmuksella kierrettiin redutti Tiutisen ja Pitkäsalmen sekä siihen kuuluvan ruutikellarin alueet. Alustavasti on keskusteltu, että redutti Tiutinen voisi soveltua adoptoi monumentti- hankkeeksi mutta tämä on vielä selvityksen alla. Adoptoi monumentti toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten hoitamista ja vaalimista. Tarkoituksena on, että toiminnasta vastaava yhdistys huolehtii vapaaehtoisvoimin kulttuuriympäristökohteesta. Redutti Pitkäsalmen yhteyteen on puolestaan suunniteltu Muistojen puisto -hanketta.

Olemme iloisia, että redutit nostettiin esiin myös osallistuvassa budjetoinnissa, ja tämä idea antoi osaltaan lisäpotkua tähän prosessiin.