Koronavuosi näkyi kirjastokävijöiden ja tapahtumien määrässä

Julkaistu 12.01.2021

Koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset ja poikkeukset leimasivat myös Kotkan kirjastojen toimintavuotta 2020. Maaliskuun puoliväliin asti kävijöitä ja lainoja oli edellisten vuosien tahtiin, samoin tapahtumia ehdittiin toteuttaa normaali määrä, 134 tapahtumaa.
Valtioneuvoston päätösten mukaisesti Kotkassakin kirjastot olivat kokonaan suljettuina 18.3.-13.5. välisen ajan. Toukokuun kahdeksi viimeiseksi viikoksi kirjastot avattiin, mutta vain varausten noutoa varten. Kesäkuun alussa kirjastot avattiin kokonaan, edelleen kuitenkin monin rajoituksin, kunnes jälleen joulukuun alusta kirjastoasiointia rajoitettiin entisestään. Muun muassa asiointiaika rajattiin 15 minuuttiin ja lehtisalit suljettiin. Omatoimikirjastot olivat kokonaan pois käytöstä lähes puolet vuodesta ja kirjastoauto pois reitiltä lähes viisi kuukautta.

Korona vaikutti myös tilastoihin – lainausluvut laskivat, kävijät vähenivät

Sulkujen ja rajoitusten vuoksi kokonaislainaus laski 18,4 prosenttia. Useina sellaisina kuukausina, jolloin kirjastot ylipäätään olivat auki, lainaus kuitenkin nousi edellisestä vuodesta, joulukuussa jopa noin kahdeksan prosenttia.

Vuonna 2020 annettiin 561 289 lainaa. Eniten lainaus laski Karhulan kirjastossa ja vähiten kirjastoautossa. E-aineistojen, kuten e-kirjojen, e-äänikirjojen ja e-lehtien, käyttö sen sijaan lisääntyi koronavuoden aikana huomattavasti, joidenkin kohdalla lainaus nousi jopa kymmeniä prosentteja.
Kyyti-kirjastojen asiakkaiden käyttöön saatiin keväällä uusi kotimainen etäkäyttöinen e-aikakauslehtipalvelu, joka sai suuren suosion heti alusta alkaen.

Lainauslukuja enemmän koronasulut ja -rajoitukset näkyivät kävijöiden määrässä. Kävijöiden määrä laski 35,6 prosenttia. Vuonna 2020 tehtiin 315 862 kirjastokäyntiä, kun normaalivuonna kävijöitä on ollut puolen miljoonan molemmin puolin. Eniten kävijät vähenivät Karhuvuoren kirjastossa, jossa omatoimikirjastoa käytetään normaalisti paljon. Kaikissa pisteissä kävijöiden määrään on vaikuttanut suositus välttää oleskelua kirjastojen tiloissa sekä tapahtumiin liittyvät rajoitukset.

Tapahtumien määrä väheni selvästi koronarajoituksista johtuen

Vuoden alkua lukuun ottamatta tapahtumia on voitu järjestää vain rajoitetusti. Syksyllä, joulukuun alkuun asti, oli mahdollista toteuttaa pienimuotoisia tapahtumia kuten satutuokioita, lukupiirejä, tarinakoukkuja ja elokuvaesityksiä. Myös muutama kirjailijavierailu, 50 henkilön yleisörajoituksella, voitiin järjestää. Kirjailijavieraana oli muun muassa Minna Lindgren. Tapahtumien striimaukset sekä virtuaaliset satutunnit ja kirjavinkkaukset käynnistyivät koronavuoden aikana. Kaikkiaan tapahtumia oli 240, kun vuonna 2019 niitä oli 617.

Pääkirjaston palveluilme uudistui ja Karhulan kirjastoon omatoimijärjestelmä

Pääkirjastossa toteutettiin keväällä 2020 toiminnallisia muutoksia, jotka koskivat lasten ja nuorten sekä aikuisten palveluja. Lasten ja nuorten palvelut siirtyivät kokonaisuudessaan katutasoon lehtisalin paikalle ja lehdet toiseen kerrokseen osaksi muita aikuisten palveluja.

Satuhuone muutettiin avoimeksi leikki- ja oleskelutilaksi lapsille ja lapsiperheille ja nuorille saatiin oma tila entisestä Einon kammarista. Petronella Grahn toteutti satuhuoneen seinille upeat satumaalaukset. Muutoksen tavoitteena oli saada lasten ja nuorten kirjastopalvelut houkuttelevimmiksi ja helpommin saavutettaviksi ja siten lisätä lasten ja lapsiperheiden kirjaston käyttöä ja lukuinnostusta. Tilastojen valossa tässä on myös onnistuttu.

Karhulaan asennettiin koronasulun aikana omatoimikirjastojärjestelmä. Karhulan ja Karhuvuoren omatoimikirjastot avattiin rajoitetusti arkiaamuisin elokuun alussa, syyskuun alusta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Joulukuun alussa omatoimikirjastot suljettiin kokonaan koronatilanteen huonontumisen vuoksi.

Kirjaston tilastotietoja_2020