Normaalia lämpimämpi marraskuu oli ilmanlaadultaan hyvä

Julkaistu 03.12.2020

Marraskuu oli Kotkassa tavanomaista lämpimämpi. Kotkan ilmanlaadun mittausasemilla kuukauden keskilämpötila oli lähes +5 astetta. Pakkasen puolelle lämpötila laski vain yhtenä päivänä, 10.11. Ajoittain oli myös sateista ja tuulista. Ilma olikin suurimman osan ajasta hyvälaatuista kaikilla kolmella mittausasemalla. Ilmanlaadulle asetetut ohje– ja raja-arvot eivät ylittyneet minkään mitattavan ilmansaasteen osalta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Rauhalan ja Metsäkulman mittausasemalla 3‒22 μg/m3 kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3. Mittaustuloksista laskettu PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli Rauhalassa 12 μg/m3 ja Metsäkulmalla 6 μg/m3, kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja katutasossa Metsäkulmalla. Pitoisuudet olivat mata-lalla tasolla. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1‒7 μg/m3 kun WHO:n vuorokausiohjearvo on 25 μg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuutta mitataan tänä vuonna Metsäkulmalla. Myös NO2:n pitoisuudet olivat alhaisia. NO2:n tunti– ja vuorokausiohjearvoihin verrattavat pitoisuudet olivat keskimäärin viidesosan vastaavista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 5 μg/m3, kun NO2:n vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvo 10 μgS/m3 alittui Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemalla vuorokausipitoisuuksien vaihdeltua 0‒1 μgS/m3. Mittausasemilla oli vain muutamia hajutunteja (TRS-pitoisuuden tunti-keskiarvo yli 3 μgS/m3). Rauhalassa ne ajoittuivat marraskuun ensimmäiselle ja Kotkansaarella kuukauden viimeiselle päivälle.