Avustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi

Julkaistu 04.09.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kotkan kaupungille valtionavustusta yhteensä enintään 186 299 euroa vuosille 2020-2021 käytettäväksi maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen Kymenlaaksossa.
Avustus kattaa 70 % kehittämistyön kokonaiskustannuksista. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.8.2021. Kouvolan kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osarahoituksen saaja.

Hanke liittyy hallitusohjelmaan kirjattuihin kotoutumista koskeviin tavoitteisiin. Tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä parantaa kotoutumispalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja velvoittavuutta.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut sijaitsevat Kuntalassa Karhulassa.

Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan olemassa olevaa ohjaus- ja neuvontapalvelua Kotkassa, perustetaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste Kouvolaan sekä laajennetaan palveluverkostoa Etelä-Kymenlaakson kuntiin.
Hankkeen toiminnoilla vahvistetaan monialaista verkostoa maakunnassa ja maahanmuuttajien kotoutumista sekä lisätään aktiivisuutta ja osallisuutta.