Kasvatuksen ja opetuksen järjestäminen

Julkaistu 05.06.2019

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vastuualue sekä perusopetus kuuluvat Kotkassa hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä lähtökohtana on, että koulut ja päiväkodit muodostavat luontevan, kattavan ja joustavan asuinalueelle rakentuvan kasvatus- ja opetuspalvelujen kokonaisuuden. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Kotkassa on tarjolla myös avointa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Kotkassa esiopetuksessa olevan lapsen tarvitsema varhaiskasvatus toteutuu tavallisesti lapsen esiopetusyksikössä. Kotkassa toimii myös yksityisiä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajia, joiden palveluiden hankkimiseen perhe voi saada kunnalta palvelusetelin.

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Lisäksi järjestetään vuorohoitoa, jossa on ympärivuorokautista varhaiskasvatusta sekä pidennettyä aamu- ja iltahoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa osa- ja kokoaikaista varhaiskasvatusta. Kotkassa ei ole rajattu lapsen viikoittaista varhaiskasvatukseen osallistumista 20 tuntiin.
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 a§). Huoltajat huolehtivat velvollisuuden toteutumisesta. Esiopetusta on 4 tuntia päivässä ja se on perheille maksutonta. Kotkassa esiopetusta järjestetään tavallisesti siinä koulussa, jossa lapsi todennäköisimmin ensiluokkalaisena aloittaa.