Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata kaupungin vetovoiman kehittämisestä. Lautakunta edistää elinkeinopalvelujen kehittämistä, huolehtii kaupungin toimivista yhteyksistä elinkeinoelämään sekä vastaa osaltaan seudun kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista. Lautakunta vastaa kaupunkistrategian ja elinkeinostrategian valmistelusta.

Lautakunnan tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnan ja tapahtumien sekä museo- ja kirjastopalveluiden järjestämisestä.

Lautakunta huolehtii kaupunginhallituksen puolesta kaupungin viestinnän organisoinnista ja kehittämisestä sekä vastaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä. Lautakunta päättää kaupungin puolesta tehtävistä sponsorointi- ja markkinointisopimuksista.

Elinvoimalautakunnan hyväksymä elinvoiman tiekartta 2018-2020

Julisteversio

Kalvosarja

Elinvoimalautakunta 2018

Elinvoimalautakunnan jäseniä ja kokousedustajia 23.1.18 kokouksessa. Vasemmalta lukien:
Jasna Ismälä, Olli Lehtonen, Katariina Kupiainen, Minni Kuisma, Irma Rajantie, Seija Piiparinen, Anu Tiilikainen, Maija-Liisa Pohjolainen, Aaro Heiskanen,
Terhi Lindholm, Samuli Sibakoff, Johanna Karnaattu, Tiina Salonen, Tiina Lampinen, Antti Hyyryläinen, Marja Metso, Matti Koski, Petri Osola ja Marko Kuusela.