Terveydensuojelu

Terveydensuojelua ohjataan terveydensuojelulain avulla. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Siirry tarkastelemaan terveydensuojelulakia

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavan sairauden ja terveyshäiriön lisäksi sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Ilmoituksenvarainen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle, mikäli toiminta tapahtuu asuinrakennuksessa tai asuinalueella. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

  • Julkinen majoitushuoneisto
  • Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä
  • Muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita. Tällaisia huoneistoja ja toimintoja ovat esimerkiksi koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai vanhainkoti, solarium, tatuointipaikka, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa, kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu.

Kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköisesti. Ilmoituksen voi jättää sähköpostilla, faksilla, kirjeitse tai muuten toimittamalla käyntiosoitteeseen Kotkantie 6, 48200 KOTKA.

Siirry lomakesivulle

Laivojen saniteettitarkastukset

Kotkan alueen satamissa myönnetään kansainvälisen meriliikenteen alusten saniteettisertifikaatteja (SSCEC, SSCC). Tarkastuksia tehdään virka-aikana ja tarkastusten yhteydessä voidaan erillisestä pyynnöstä ottaa myös vesinäytteitä, pääsääntöisesti maanantai-iltapäivisin sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin aamupäivällä. Laivatarkastus tilataan lomakkeella. Pelkkää vesinäytteenottoa voidaan tehdä resurssien mukaan.

Siirry lomakesivulle

 

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA

ymparistoterveys (at) kotka.fi

p. 05 234 4810


Muualla verkossa

Valvira - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto