Vuoden 2017 kesätyötehtävien kuvaukset

Terveyskeskussairaalan, kotihoidon ja lyhytaika hoivayksiköiden hoitotyö

(Alla olevat tähdellä merkityt terveyskeskussairaalan, hoiva-asumisen ja kotihoidon hoitotyöt vain lähihoitajaopiskelijoille! Kokopäivätyö, kesto 4 viikkoa)

 

*Vanhustenhoitotyö (13 paikkaa)

Karhulan terveyskeskussairaalan vuodeosastot

Osallistuminen asiakkaiden hoitotyöhön yhdessä sairaanhoitajan tai lähihoitajan kanssa. Esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa ja henkilökohtaisessa hygieniassa (suihkuttamista ja muuta pesuilla auttamista, wc - matkojen avustamista, suun hygienian hoitoa, partojen ajoa jne. ) sekä asiakkaiden kuntouttavaan hoitotyöhön osallistuminen.

Potilashuoneen siisteydestä huolehtiminen, esimerkiksi vuoteen sijaus. Hoitotarvikkeiden järjestäminen henkilöstön ohjauksessa. Lisäksi potilaiden ulkoilutus ja muu virkistystoiminta. Lisäksi mm. tavarakärryjen purkamista ja potilashuoneiden kaappien täyttämistä, liinavaatteiden ja varastojen huoltoa, ruoanjakelua sekä astiahuoltoa.

 

*Kotihoidon eri yksiköt (16 paikkaa)
Kotihoidon aluetiimin hoitajat toimivat asiakkaiden kotona. Tehtävä on asiakastyössä avustamien, esim. asiakkaan ulkoiluttaminen, kotikäynneillä mukana oleminen, asiakkaiden virkistystoimintaan osallistuminen; ulkoilu, lehdenluku tms. sekä hoitajan ohjaamana erilaisten tehtävien suorittaminen muissa tehtävissä niin asiakkaan kotona kuin kotihoidon toimistollakin.

 

*Hoiva-asumisen lyhytaikayksiköt Villa Eskolan Virkkula ja Kotva (4 paikkaa)

Ikääntyvien viriketoiminta, keskustelu, ulkoilu, lukeminen, pelit. Asiakkaiden avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, suihkuttamista ja muuta pesuilla auttamista, wc - matkojen avustamista, suun hygienian hoitoa, partojen ajoa jne. Potilashuoneen siisteydestä huolehtiminen, esimerkiksi vuoteen sijausta. Tarvittaessa osastonhoitajan avustaminen toimistotöissä esim. monistaminen.

 

Muut haussa olevat kesätyöpaikat:

VANHUSTEN JA VAMMAISTEN HOITOTYÖ (65 paikkaa)

 

Vanhustenhoitotyö

Hoiva-asumisen yksiköt:

Kotkansaaren City-koti

Hovinsaaren hoivakoti 2

Villa Eskola

Karhuvuorikoti

Tehtäviin kuuluu viriketyössä avustaminen: viriketuokioiden suunnittelu ja järjestäminen yhdessä henkilökunnan kanssa esim. lehden lukua, ulkoilussa ja liikuntahetkissä avustamista, asukkaiden kanssa seurustelua, lautapelien yms. pelaamista ja kaikenlaista asukkaiden mieltä piristävää toimintaa. Työntekijän omat luovat kyvyt saavat olla käytössä. Hoitotyön ja ruokahuollon avustavat tehtävät esim. ruokailuissa avustamista, pöytien kattamista, astiahuollossa avustamista, pöytien siistimistä, apuvälineiden pesemistä, pyykkihuollossa ja varastotavaroiden lajittelussa sekä asuinympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtimista.

 

Vammaistenhoitotyö

Mussalokoti, Kaislakoti, Nuuttikoti

Mäntykankaan palveluasunnot ja tukiasunnot

Kesätyöntekijät avustavat erilaisissa arjen tehtävissä kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyen. Tehtävät sisältävät mm. kodinhoidollisia tehtäviä kuten vaatehuolto (pyykinpesu ja siihen liittyvät tehtävät), ikkunanpesu, petaaminen ja siivoustehtävät. Asukkaiden kanssa ulkoilu, seurustelu, pelaaminen ym. tehtävät. Avustavia tehtäviä asukkaiden avustamiseen liittyen koulutetun henkilöstön ohjauksessa. Kodit keskenään erilaisia joten myös tehtävät vaihtelevat eri yksiköissä jonkun verran.

 

VARHAISKASVATUSTYÖ ja LEIRIOHJAAJATYÖT (32 paikkaa)

 

Varhaiskasvatustyö

Eri päiväkodit

Kesätyöhön päiväkodissa kuuluu toimiminen lapsiryhmissä kasvattajien apuna ja erilaiset pienet käytännön tehtävät päiväkotikohtaisesti. Päiväkodin vaatehuoltoon ja päivittäiseen siistimiseen liittyvät tehtävät. Työhön kuuluu myös lasten kanssa ulkoilu.

 

Opetustoimen leiriohjaajan työt

Vipinä-leiri

Lasten ohjaaminen päiväleirillä erilaisissa toiminnoissa; askarteluissa, peleissä, leikeissä ja retkillä.

Leiriohjaajat toimivat lasten päiväleirillä ohjaajina yhdessä kaupungin vakituisen henkilöstön kanssa. Leiriohjaajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

KULTTUURITYÖ, TOIMISTOTYÖT ja MUUT TYÖT (44 paikkaa)

Kulttuuriasiankeskuksen työt

Meripäivät

Tapahtuma-avustajan työt Meripäivillä, jotka pitävät sisällään mm. tavaroiden kuljettamista, julisteiden jakoa, toimistotöitä, alueen rakentamisessa avustamista sekä asiakaspalvelua. Työ sisältää viikonloppu työtä. Ajokorttia vaaditaan.

 

TSR - Tall Ships Races

Tapahtuma-avustajan työt mm. tavaroiden kuljettamista, julisteiden jakoa, toimistotöitä, alueen rakentamisessa avustamista sekä asiakaspalvelua.

 

Kirjastotyöt

Kotkan pääkirjasto
Karhulan kirjasto
Kirjastoavustajan tehtävät
Aineiston kokoelmahoitotyöt; hyllyttäminen, aakkostaminen, DVD ja CD-levyjen puhdistaminen ja uuden aineiston käyttökuntoon saattaminen, kuten tarroitus ja muovittaminen. Mainoksien ja esitteiden kopioiminen ja leikkaaminen. Hyllyjen pyyhkiminen. Ei pölyallergiaa.

 

Kymenlaakson museo

Arkistointi, digitointi, näyttelyvalvonta ja asiakaspalvelu

Avustavat tehtävät museon arkistossa.

Tietojen ja kuvien digitointi ja syöttäminen tietokantaan. Työ on toukokuussa.
Näyttelynvalvonta, jossa vaatimuksena kielitaito ja asiakaspalvelutaidot.

Merikeskus Vellamon asiakaspalvelua ja asiakaspalvelun taustatyötä: lipunmyyntiä, museokaupan tuotemyyntiä, lasten työpajoissa avustamista, näyttelyvalvontaa sisä- ja ulkonäyttelyissä, tilojen järjestelyä, maskotin avustamista, esitejakoa, jne.

 

Maahanmuuttajapalvelut

Tulkkikeskus

Asiakaspalvelu: Puheluihin ja sähköposteihin vastaaminen. Tulkin välitystyö. Tilauksien koordinointi. Sähköisten kalenterijärjestelmien käyttäminen. Muita toimistotehtäviä. Tulostamista, arkistointia ja esitteiden suunnittelua yms.

 

Terveydenedistämisyksikkö/kirjasto

Riksapyörä Väinön kuljettaja.

Riksapyöräkuljettajana pääsee kokemaan ainutlaatuisia hetkiä, kuulemaan mahtavia tarinoita ja kohtaamaan uusia eri-ikäisiä ihmisiä. Yhdessä pyöräilyn riemu saa näkyä kauas.

Riksalla ajelutetaan hoivakotien asukkaita, kodeissaan asuvia ikäihmisiä, kaupungilla ihmisiä ym. Meripäivien aikaan mahdollisesti on myös töitä viikonloppuna.

 

NUORISOTYÖ (24 paikkaa)

Nuorisotoimen leirialueet (Luovi, Lintukoto, Niinlahti, Kuutsalo)
Tilojen ja alueiden huoltotehtävät huoltovahtimestarin apuna. Esimerkiksi nurmikoiden leikkuu, pihan ja rantojen puhtaanapito, polttopuiden pinoaminen sekä pienet kaluston korjaus- ja kunnossapitotyöt.

 

Kotkan Ohjaamo

Videoiden ja valokuvien kuvaaja. Ohjaamon mainoskuvien ottaminen ja videopätkien luominen. Edellytyksenä kokemus kuvaamisesta ja valokuvien sekä videoiden editoinnista.

Sisällöntuottaja. Tehtävänä tuottaa kiinnostavaa mediasisältöä Ohjaamon verkkoympäristöön (esim. kotisivuille, sosiaaliseen mediaan ja blogiin).

Markkinointi. Ohjaamon markkinointi eri kanavissa, niin digitaalisessa maailmassa kuin jalkautumalla ihmisten pariin. Uusien Ohjaamon tilojen esilletuominen.

 

Nuorten kulttuuritalo Greippi

Kesäkahvilanhoitaja. Greipin kesätoiminta ja -kahvila. Kahvilan järjestelyt, myynti ja oheistoiminta sekä tapahtumat yhdessä työntekijöiden kanssa.

Radiotoimittaja. Radio-ohjelmien teko kiinnostavista tapahtumista ja asioista. Edellytyksenä tietoteknistä osaamista ja innostusta digitaalisen maailman mahdollisuuksien käyttämiseen.

 

Karhulan mopopaja

Mopojen korjausta ja korjausten ohjaamista yhdessä työntekijän kanssa.

 

Nuorisotalo Welho

Apuohjaaja. Welhon kesätoiminnan järjestelyt, tehtävät ja tapahtumat. Piha-alueen toiminnan järjestely ja ohjaus yhdessä työntekijöiden kanssa.

 

Lasten kulttuurikeskus Laku

Tapahtuma-avustajan tehtävät, asiakaspalvelu ja toimistotyöt.

 

SIIVOUSTYÖ (40 paikkaa)

Siivoustoimisto

Avustaminen kiinteistön sekä ylläpito että perussiivoustyössä. Työ sisältää kalusteiden puhdistusta ja siirtoa, ikkunoiden pesua, lattioiden puhdistusta ja muita siivoustehtäviä. Useita siivouskohteita, kuten koulut, päiväkodit, uimahallit, virastot, hoivayksiköt, urheilupaikat sekä Karhulan sairaala.

Kahden nuoren kesätyöntekijän työtehtävänä on siivoustoimen avustavat tehtävät ja heiltä edellytetään ajokorttia: koneiden ja välineiden kuljetusta kiinteistöjen välillä, avustavia tehtäviä toimistossa.

 

PUISTOTYÖ (35 paikkaa)

Puistotyö

Puistotoimen työpisteet eri puolilla kaupunkia. Puistojen ja kiinteistöpihojen viheralueiden hoitotyötä: sisältää esimerkiksi roskien keruuta, kitkemistä, sekä nurmialueiden viimeistelytöitä. Osa töistä alkaa toukokuun alussa.

KIINTEISTÖTOIMEN TYÖT, LIIKUNTAPAIKKOJEN KENTÄNHOITOTYÖ, VENESATAMIEN JA TALOKUNNOSSAPIDOT TYÖT (36 paikkaa)

Liikuntapaikkojen kentänhoitotyö

Urheilupaikkojen liikuntapaikkojenhoitajien aputyöt. Liikuntapaikkojen hoitoon ja kunnostukseen liittyvät aputyöt. Pienet kunnostus- ja hoitotyöt (maalaukset, korjaukset, ruohonleikkuu, raivaustyöt sekä ympäristön siivoustyöt). Työ on ruumiillista ja pääasiallisesti ulkotyötä.

 

Kiinteistön hoitotyöt

Aputyö kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistönhoitajien apuna, kanto- ja nostotyötä, sisä- ja ulkotöitä.
 

Talokunnossapito

Rakennustyöt, sähkötyöt ja putkityöt
Talokunnossapidon palvelualue vastaa rakennusten kunnossapidosta, peruskorjauksesta ja rakentamisesta sekä kiinteistöautomaatiosta ja kiinteistöjen päivystyksistä. Haetaan ammattikoulun aloittaneita rakennustöihin, sähkötöihin ja lvi-töihin. Tehtävä vaatii voimassa olevia tulityö - ja työturvallisuuskortteja (ainakin työturvallisuuskortti).

 

Kaupunkisuunnittelu (Venepaikat)

Huoltotehtävät

Venesatamien isännöitsijän apulainen. Venelaitureiden korjaamista, uusien laitureiden rakentamista, maalaustöitä. Luvattomien veneiden merkintää ja siirroissa avustamista.