Vuoden 2018 kesätyötehtävien kuvaukset

Terveyskeskussairaalan, kotihoidon, lyhytaika hoivayksiköiden hoitotyö ja suunterveyden huollon työt

(Alla olevat tähdellä merkityt terveyskeskussairaalan, hoiva-asumisen, kotihoidon hoitotyöt ja suunterveydenhuollon työt vain lähihoitajaopiskelijoille! Kokopäivätyö, kesto 4 viikkoa)

 

* Karhulan terveyskeskussairaalan vuodeosastot (16 paikkaa)

Osallistuminen asiakkaiden hoitotyöhön yhdessä sairaanhoitajan tai lähihoitajan kanssa. Esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa ja henkilökohtaisessa hygieniassa (suihkuttamista ja muuta pesuilla auttamista, wc - matkojen avustamista, suun hygienian hoitoa, partojen ajoa jne.) sekä asiakkaiden kuntouttavaan hoitotyöhön osallistuminen, apuvälineiden käyttö tarvittaessa, ohjaus jne. Potilaan kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Potilaan tilan seuraaminen, erilaiset mittaukset (mm. verenpaine, verensokeri).
Potilashuoneen siisteydestä huolehtiminen, esimerkiksi vuoteen sijaus. Hoitotarvikkeiden järjestäminen henkilöstön ohjauksessa. Lisäksi potilaiden ulkoilutus ja muu virkistystoiminta. Lisäksi mm. tavarakärryjen purkamista ja potilashuoneiden kaappien täyttämistä, liinavaatteiden ja varastojen huoltoa, ruoanjakelua sekä astiahuoltoa.*Kotihoidon eri yksiköt (18 paikkaa)

Kotihoidon aluetiimin hoitajat toimivat asiakkaiden kotona. Tehtävä on asiakastyössä avustamien, esim. asiakkaan ulkoiluttaminen, kotikäynneillä mukana oleminen, asiakkaiden virkistystoimintaan osallistuminen; ulkoilu, lehdenluku tms. sekä hoitajan ohjaamana erilaisten tehtävien suorittaminen muissa tehtävissä niin asiakkaan kotona kuin kotihoidon toimistollakin.
 


*Hoiva-asumisen lyhytaikayksiköt Villa Eskolan Virkkula, Karhuvuorikoti 4 ja Kotva (6 paikkaa)
Ikääntyvien viriketoiminta, keskustelu, ulkoilu, lukeminen, pelit. Asiakkaiden avustaminen kuntoutuksessa ja viriketoiminnassa, henkilökohtaisessa hygieniassa, suihkuttamista ja muuta pesuilla auttamista, wc - matkojen avustamista, suun hygienian hoitoa, partojen ajoa jne. Potilashuoneen siisteydestä huolehtiminen, esimerkiksi vuoteen sijausta. Tarvittaessa osastonhoitajan avustaminen toimistotöissä esim. monistaminen.*Suunterveydenhuolto, eri hammashoitolat (4 paikkaa)
Hammashoidon välinehuollossa instrumenttien puhdistus ja sterilointi tehtävät sekä mahdollisesti vastaanoton toiminnan avustavat tehtävät (hoitohuoneiden vuosisiivoukset, varastojen täydennykset ja siivoukset).

Muut haussa olevat kesätyöpaikat:
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN HOITOTYÖ (53 paikkaa)

Vanhustenhoitotyö
Hoiva-asumisen ja hoivapalvelun yksiköt:
Kotkansaaren City-koti
Hovinsaaren hoivakoti 2
Villa Eskola
Karhuvuorikoti
Tehtäviin kuuluu viriketyössä avustaminen: viriketuokioiden suunnittelu ja järjestäminen yhdessä henkilökunnan kanssa esim. lehden lukua, ulkoilussa ja liikuntahetkissä avustamista, asukkaiden kanssa seurustelua, lautapelien yms. pelaamista ja kaikenlaista asukkaiden mieltä piristävää toimintaa. Työntekijän omat luovat kyvyt saavat olla käytössä. Hoitotyön ja ruokahuollon avustavat tehtävät esim. ruokailuissa avustamista, pöytien kattamista, astiahuollossa avustamista, pöytien siistimistä, apuvälineiden pesemistä, pyykkihuollossa ja varastotavaroiden lajittelussa sekä asuinympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtimista.

Vammaistenhoitotyö
Mussalokoti, Kaislakoti, Nuuttikoti
Mäntykankaan palveluasunnot ja tukiasunnot
Kesätyöntekijät avustavat erilaisissa arjen tehtävissä kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyen. Tehtävät sisältävät mm. kodinhoidollisia tehtäviä kuten vaatehuolto (pyykinpesu ja siihen liittyvät tehtävät), ikkunanpesu, petaaminen ja siivoustehtävät. Asukkaiden kanssa ulkoilu, seurustelu, pelaaminen ym. tehtävät. Avustavia tehtäviä asukkaiden avustamiseen liittyen koulutetun henkilöstön ohjauksessa. Kodit keskenään erilaisia joten myös tehtävät vaihtelevat eri yksiköissä jonkun verran.

VARHAISKASVATUSTYÖ ja LEIRIOHJAAJATYÖT (42 paikkaa)

Varhaiskasvatustyö
Eri päiväkodit
Kesätyöhön päiväkodissa kuuluu toimiminen lapsiryhmissä kasvattajien apuna ja erilaiset pienet käytännön tehtävät päiväkotikohtaisesti. Päiväkodin vaatehuoltoon ja päivittäiseen siistimiseen liittyvät tehtävät. Työhön kuuluu myös lasten kanssa ulkoilu.
Osa töistä toukokuussa, joten sopii hyvin abeille.

Opetustoimen leiriohjaajan työt
Vipinä-leiri (Haukkavuoren koulu)
Lasten ohjaaminen päiväleirillä erilaisissa toiminnoissa; askarteluissa, peleissä, leikeissä ja retkillä.
Leiriohjaajat toimivat lasten päiväleirillä ohjaajina yhdessä kaupungin vakituisen henkilöstön kanssa. Leiriohjaajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

KULTTUURITYÖ ja MUUT TYÖT (14 paikkaa)
Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden työt
Meripäivät
Tapahtuma-avustajan työt Meripäivillä, jotka pitävät sisällään mm. tavaroiden kuljettamista, julisteiden jakoa, toimistotöitä, alueen rakentamisessa avustamista sekä asiakaspalvelua. Työ sisältää viikonloppu työtä. Ajokorttia vaaditaan.

Kirjastotyöt
Kotkan pääkirjasto
Karhulan kirjasto
Kirjastoavustajan tehtävät
Aineiston kokoelmahoitotyöt; hyllyttäminen, aakkostaminen, DVD ja CD-levyjen puhdistaminen ja uuden aineiston käyttökuntoon saattaminen, kuten tarroitus ja muovittaminen. Mainoksien ja esitteiden kopioiminen ja leikkaaminen. Hyllyjen pyyhkiminen. Ei pölyallergiaa.

Kymenlaakson museo
Kymenlaakson museo, kokoelmakeskus
Museon esinekokoelmiin liittyviä järjestelytehtäviä, valokuvausta ja tietojen vientiä sähköiseen tietokantaan
Merikeskus Vellamo
Työ on Merikeskus Vellamon asiakaspalvelua ja asiakaspalvelun taustatyötä: lasten työpajoissa avustamista, näyttelyvalvontaa sisä- ja ulkonäyttelyissä, tilojen järjestelyä, maskotin avustamista, esitejakoa, lipunmyyntiä, museokaupan tuotemyyntiä, jne.

Terveydenedistämisyksikkö/kirjasto
Riksapyörä Väinön kuljettaja.
Riksapyörä Väinön (Facebook: Kotkan riksapyörä) avulla on tarkoitus tarjota ikään ja liikuntakykyyn katsomatta mahdollisuus nauttia pyöräilyn riemusta ja hyödyistä yhdessä. Riksapyörällä poljetaan kymmeniä kilometrejä päivässä, joten hyvästä kunnosta ei ole haittaa tehtävää hoidettaessa. Tarvitset tehtävässä ystävällistä ja ymmärtävää suhtautumista kanssaihmisiin.

NUORISOTYÖ (45 paikkaa)
Nuorisotoimen leirialueet (Luovi, Lintukoto, Niinlahti, Kuutsalo)

Huoltovahtimestarin apulainen. Tilojen ja alueiden huoltotehtävät huoltovahtimestarin apuna. Esimerkiksi nurmikoiden leikkuu, pihan ja rantojen puhtaanapito, polttopuiden pinoaminen sekä pienet kaluston korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Kotkan Ohjaamo
Videoiden ja valokuvien kuvaaja. Ohjaamon mainoskuvien ottaminen ja videopätkien luominen. Edellytyksenä kokemus kuvaamisesta ja valokuvien sekä videoiden editoinnista.
Sisällöntuotanto. Tehtävänä tuottaa kiinnostavaa mediasisältöä Ohjaamon verkkoympäristöön (esim. kotisivuille, sosiaaliseen mediaan ja blogiin).
Markkinointi. Ohjaamon markkinointi eri kanavissa, niin digitaalisessa maailmassa kuin jalkautumalla ihmisten pariin. Uusien Ohjaamon tilojen esilletuominen.

Yhteisötalo Messi
Kesäkahvilanhoitaja. Messin kesätoiminta ja -kahvila. Kahvilan järjestelyt, myynti ja oheistoiminta sekä tapahtumat yhdessä työntekijöiden kanssa.
Näyttelyopas. Galleria Uusikuva ja Yhteisötalo Messi. Taide näyttelyn opastus ja valvonta.
Graffiti- ja seinämaalari. Työssä tarvitaan näkemystä ja kokemusta graffiteista ja seinämaalauksista. Maalauksia ollaan tekemässä mm. Messin pihalle ja Karhulaan.

Nuorisotalo Welho
Lasten ja nuorten apuohjaaja. Päiväleireillä, suunnitella ja ohjata pelejä, leikkejä ja muuta toimintaa yhdessä nuorisonohjaajan kanssa.

Kumppanuustalo Viikari
Apuohjaaja (4 henkilöä). Teemallisten päiväleirien suunnittelu ja ohjaaminen lapsille. Työt kesäkuussa.

Lasten kulttuurikeskus
Toimistoapulainen (2 henkilöä). Lasten Meripäivät tapahtuman valmistelua ja muissa Lastenkulttuurikeskuksen toiminnoissa avustaminen.
Lasten Meripäivien tapahtuma-avustaja (10 henkilöä). Lasten Meripäivien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä tuottajatiimin kanssa. Tapahtuman aikana asiakaspalvelutehtävissä työskentely eri puolilla tapahtuma-aluetta.

SIIVOUSTYÖ (40 paikkaa)
Siivoustoimisto
Avustaminen kiinteistön sekä ylläpito että perussiivoustyössä. Työ sisältää kalusteiden puhdistusta ja siirtoa, ikkunoiden pesua, lattioiden puhdistusta ja muita siivoustehtäviä. Useita siivouskohteita, kuten koulut, päiväkodit, uimahallit, virastot, hoivayksiköt, urheilupaikat sekä Karhulan sairaala.
Kahden nuoren kesätyöntekijän työtehtävänä on siivoustoimen avustavat tehtävät ja heiltä edellytetään ajokorttia: koneiden ja välineiden kuljetusta kiinteistöjen välillä, avustavia tehtäviä toimistossa.

PUISTOTYÖ (40 paikkaa)
Puistotyö
Puistotoimen työpisteet eri puolilla kaupunkia. Puistojen ja kiinteistöpihojen viheralueiden hoitotyötä: sisältää esimerkiksi roskien keruuta, kitkemistä, sekä nurmialueiden viimeistelytöitä.
Osa töistä alkaa toukokuun alussa, joten sopii hyvin abeille.

KIINTEISTÖTOIMEN TYÖT, LIIKUNTAPAIKKOJEN KENTÄNHOITOTYÖ, VENESATAMIEN JA TALOKUNNOSSAPIDOT TYÖT (24 paikkaa)

Liikuntapaikkojen kentänhoitotyö
Työ on liikuntapaikkojenhoitajan aputyötä. Työ on pääasiallisesti ruumiillista ulkotyötä, mm. ruohonleikkuuta, tapahtumien järjestelyä, roskien keräämistä ym. Työ tapahtuu pääasiallisesti pareittain tai ryhmässä liikuntapaikkojenhoitajan ohjatessa.

Kiinteistön hoitotyöt
Aputyö kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistönhoitajien apuna, kanto- ja nostotyötä, sisä- ja ulkotöitä.


Keskusvarasto
Tavaroiden keräystä ja pakkauta, saapuvan tavaran hyllytys sekä muut varasto työt.