Vuoden 2019 kesätyötehtävien kuvaukset

VARHAISKASVATUSTYÖ ja LEIRIOHJAAJATYÖT (32 paikkaa)

Varhaiskasvatustyö
Eri päiväkodit

Kesätyöhön päiväkodissa kuuluu toimiminen lapsiryhmissä kasvattajien apuna ja erilaiset pienet käytännön tehtävät päiväkotikohtaisesti. Päiväkodin vaatehuoltoon ja päivittäiseen siistimiseen liittyvät tehtävät. Työhön kuuluu myös lasten kanssa ulkoilu.
Osa töistä toukokuussa, joten sopii hyvin abeille.


Opetustoimen leiriohjaajan työt
Vipinä-leiri (Haukkavuoren koulu)

Leiriohjaajan tehtävät; kuten lasten ohjaaminen erilaisissa toimintatuokioissa, leikkien ja pelien vetäminen sekä retkille osallistuminen.

Leiriohjaajat toimivat lasten päiväleirillä ohjaajina yhdessä kaupungin vakituisen henkilöstön kanssa. Leiriohjaajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.


KULTTUURITYÖ ja MUUT TYÖT (39 paikkaa)
Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden työt

Kulttuuriasiankeskuksen työt

Meripäivät

Tapahtuma-avustajan työt Meripäivillä, jotka pitävät sisällään mm. tavaroiden kuljettamista, julisteiden jakoa, toimistotöitä, alueen rakentamisessa avustamista sekä asiakaspalvelua. Työ sisältää viikonloppu työtä. Ajalle 8.7. - 4.8.2019. Ajokorttia vaaditaan.

Kirjastotyöt

Kotkan pääkirjasto
Karhulan kirjasto
Kirjastoavustajan tehtävät
Aineiston kokoelmahoitotyöt; hyllyttäminen, aakkostaminen, DVD ja CD-levyjen puhdistaminen ja uuden aineiston käyttökuntoon saattaminen, kuten tarroitus ja muovittaminen. Mainoksien ja esitteiden kopioiminen ja leikkaaminen. Hyllyjen pyyhkiminen. Ei pölyallergiaa.

Lasten kulttuurikeskus

Toimistoapulainen (2 henkilöä). Lasten Meripäivät tapahtuman valmistelua ja muissa Lastenkulttuurikeskuksen toiminnoissa avustaminen.

Lasten Meripäivien tapahtuma-avustaja (10 henkilöä). Lasten Meripäivien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä tuottajatiimin kanssa. Tapahtuman aikana asiakaspalvelutehtävissä työskentely eri puolilla tapahtuma-aluetta. Työjakso alkaa 15.7.2019 ja kestää kolme viikkoa.

Haukkavuoren näkötorni ja Galleria Uusikuva

Näyttelyvalvoja; Taidenäyttelyn valvonta ja asiakkaiden opastus näyttelyssä. Näyttelytilan avaaminen ja sulkeminen sekä teknisten taideinstallaatioiden käyttäminen. Taideteosten huoltotoimenpiteet.

Toivomme työntekijältä kiinnostusta taiteeseen, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä kielitaitoa.

Haukkavuoren näkötorni

Lipunmyyjä; Haukkavuoren näkötornin pääsylippujen myynti sekä pienimuotoisen kioskitoiminnan pyörittäminen tornilla. Siivous ja muut huoltotehtävät. Taidenäyttelyn avustavat tehtävät. Näkötornin avaaminen ja sulkeminen sekä asiakkaiden opastaminen.

Toivomme työntekijältä asiakaspalveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Hyvinvointiyksikkö

Riksapyörä Väinön kuljettajana toimivaa kesätyöntekijä.

Pyöräluotsina toimiminen tarkoittaa sitä, että (pääasiassa) hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä viedään ulkoilemaan riksapyörällä. Pyöräluotsit kuljettavat kyytiläisiä vetten äärelle, metsiin, kahviloihin, toreille, minne tahansa kyyditettävä haluaakin mennä. Ulkoilu tuo tervetullutta vaihtelua ja virkistystä ikäihmisen arkeen, joka usein rajoittuu hoitokodin välittömään läheisyyteen. Pyöräluotsilta toivotaan erityisesti ihmisen kohtaamistaitoja sekäliikennesääntöjen tuntemusta. Nuoret saavat riksatoiminnasta hyviä taitoja ikääntyneen kohtaamiseen.

NUORISOTYÖ (12 paikkaa)

Yhteisötalo Messi

Tapahtuma-avustaja;Yhteisötalo Messi on kohtaamispaikka monille erilaisille ja ikäisille ryhmille. Työhön kuuluu ryhmien opastamista ja tapahtumissa avustamista. Talon yleisen järjestyksen ylläpito. Tiedottaminen ja sosiaalinen media.

Kielitaito katsotaan eduksi.

Kumppanuustalo Viikari, Nuorisotilat Welho ja Kulma

Lasten kesätoiminnan apuohjaaja

Kesätoiminta on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Tarkoituksena on järjestää monipuolista tekemistä lapsille kesälomalla. Työ sisältää mm. ulkona liikkumista, pelaamista, askartelun ohjausta ja lasten kanssa olemista. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

SIIVOUSTYÖ (36 paikkaa)

Siivoustoimisto

Avustaminen kiinteistön sekä ylläpito että perussiivoustyössä. Työ sisältää kalusteiden puhdistusta ja siirtoa, ikkunoiden pesua, lattioiden puhdistusta ja muita siivoustehtäviä. Useita siivouskohteita, kuten koulut, päiväkodit, uimahallit, virastot, hoivayksiköt, urheilupaikat sekä Karhulan sairaala.

Neljän nuoren kesätyöntekijän työtehtävänä on siivoustoimen avustavat tehtävät ja heiltä edellytetään ajokorttia: koneiden ja välineiden kuljetusta kiinteistöjen välillä, avustavia tehtäviä toimistossa.

PUISTOTYÖ (28 paikkaa)

Puistotyö

Puistotoimen työpisteet eri puolilla kaupunkia. Puistojen ja kiinteistöpihojen viheralueiden hoitotyötä: sisältää esimerkiksi roskien keruuta, kitkemistä, sekä nurmialueiden viimeistelytöitä.
Osa töistä alkaa toukokuun alussa, joten sopii hyvin abeille.

KIINTEISTÖTOIMEN TYÖT, LIIKUNTAPAIKKOJEN KENTÄNHOITOTYÖ, JA TALOKUNNOSSAPIDOT TYÖT (23 paikkaa)

Liikuntapaikkojen kentänhoitotyö

Työ on liikuntapaikkojenhoitajan aputyötä. Työ on pääasiallisesti ruumiillista ulkotyötä, mm. ruohonleikkuuta, tapahtumien järjestelyä, roskien keräämistä ym. Työ tapahtuu pääasiallisesti pareittain tai ryhmässä liikuntapaikkojenhoitajan ohjatessa. Työ on ruumiillista ulkotyötä.

Kiinteistön hoitotyöt

Aputyö kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistönhoitajien apuna, kanto- ja nostotyötä. Työ on ruumiillista sisä- ja ulkotyötä.

 

Nuorisotoimen leirialueet (Luovi, Lintukoto, Niinlahti, Kuutsalo)

Huoltovahtimestarin apulainen. Tilojen ja alueiden huoltotehtävät huoltovahtimestarin apuna. Esimerkiksi nurmikoiden leikkuu, pihan ja rantojen puhtaanapito, polttopuiden pinoaminen sekä pienet kaluston korjaus- ja kunnossapitotyöt.