Projektit

Kotkassa toimii maahanmuuttajatyötä kehittäviä projekteja.

Kaveriksi minulle -hanke (Kotka-Kymin seurakunta)

Kaveriksi minulle -hankkeen keskiössä ovat alaikäisenä yksin Suomeen tulleet oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Heille etsitään ystäviä ja tukiperheitä mentorointiohjelmaan.

Yhteystiedot:
projektikoordinaattori Suvi-Tuuli Miilunpalo, puh. 040 549 8961 suvi-tuuli.miilunpalo (at) evl.fi

Kotkas liikutaa yhes -hanke (Mylly)

Hankkeen tavoitteena on edistää kantaväestön ja maahanmuuttajien aktiivista osallistumista harrastus- ja liikuntatoimintaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää heidän sosiaalisia suhteita sekä mahdollistaa työpaikkakokeiluja hankkeeseen osallistujille. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää uusia liikuntapalveluita sekä lisätä kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä.

Hankkeen Facebook-sivuilta lisätietoja liikuntaryhmistä ja tapahtumista.

Yhteystiedot:
projektikoordinaattori Jenni Kokkonen, puh. 044 2383157, jenni.kokkonen (at) mylly.me