Asiasanat: lupa

 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

  Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristötarkastajat valmistelevat ympäristölupia lautakunnan ratkaistavaksi ja käsittelevät rekisteröinti-ilmoituksia. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Ennen…

 • Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

  Kotkan ympäristöpalveluiden yksikkö on ottanut käyttöön lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste -asiointipalvelun. Siirry Lupapiste.fi -sivustolle Lupapiste kattaa ympäristöön vaikuttavan toiminnan lupien…

 • Ruoppaus

  Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Massamäärältään…

 • Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa

  Vähittäismyynti Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan myöntää Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Vähittäismyyntilupa haetaan…

 • Aineistojen hinnat ja julkaisuluvat

  Lupakartat (PDF-tiedostot) Rakennuslupakartat 55 € Kartat poikkeamista varten 55 € Kartat suunnittelutarveratkaisua varten 55 € Kartat toimenpidelupaa varten 7,50 €…

 • Lääkelain mukainen valvonta

  Lääkelain (395/1987) mukaisia toimintoja valvoo pääsääntöisesti Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Poikkeuksena ovat kuitenkin nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut nikotiinivalmisteet, joiden myyntiä…

 • Kuvassa punainen puhelimen luuri

  UKK – pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

  Pysäköinninvalvonta vastaa kysymyksiin   asioi verkossa – HELGAPARK.NET-ASIAKASPALVELU Sain aiheettoman pysäköintivirhemaksun. Mitä pitäisi tehdä? Lue pysäköintivirhelapusta virheen syy. Tarkasta alueen…

 • Pysäköinnin­valvonta

  Kotkassa pysäköinninvalvonnasta vastaa kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi Pysäköinninvalvonta valvoo, että pysäköintiä koskevia liikennesääntöjä noudatetaan pysäköinti tapahtuu liikennemerkkien osoittamalla tavalla pysäköinti…

 • Kuvassa on Isopuiston kasvillisuutta

  Puunkaatoluvat

  Puunkaatolupaa haetaan ensisijaisesti lomakkeella PUUNKAATOLUPAHAKEMUS

 • Tupakkalain mukainen valvonta

  Tupakkalaki Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kunnan…

 • Mittauspalvelut

  Mittaustehtävät Mittauspalveluiden tehtäviin kuuluvat runkoverkon ylläpito, kantakartan ajantasaistaminen, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset sekä kiinteistötoimitusten maastomittaukset. Maastomittauksia suorittaa kiinteistö-…