Liikunnanohjaus

Sivustolta löydät lisätietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön liikunnanohjauksesta ja liikuntaryhmistä Kotkassa.

Muut yhteystiedot