Asiasanat: päätöksenteko

 • Elinvoimavaliokunta

  Elinvoimavaliokunnan erityisenä tehtävänä on koordinoida laajoja toimielinrajat ylittäviä asioita. Elinvoimavaliokunta keskustelee valiokunnalle tuoduista asioista sekä antaa niistä lausuntoja sekä tukee…

 • Nuorisovaltuusto

  Kotkan nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten…

 • Ympäristölauta­kunta

  Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollosta, ympäristönsuojelusta ja muusta ympäristöhallinnosta. Lautakunta toimii em. kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojelulain…

 • Keskusvaali­lautakunta

  Keskusvaalilautakunta huolehtii ottamansa henkilökunnan avulla vaalilain tarkoittamista kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä vaalien ja eri laeilla säädettyjen kansanäänestysten järjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunta…

 • Lautakunnat

  Kotkan kaupungissa on seitsemän kaupunginvaltuuston valitsemaa lautakuntaa: Elinvoimavaliokunta Hyvinvointilautakunta Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta Kaupunkirakennelautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Ympäristölautakunta Kaksikieliset toimielimet/tvåspråkiga organ…

 • Kaupunginhallitus

  Kaupunginhallituksen tehtävät Kuntalain 39 § mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta vastaa valtuuston päätösten valmistelusta täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta…

 • Kuvassa Kotkan kaupuginvaltuusto 2.3.2020

  Kaupungin­valtuusto

  Valtuuston tehtävät Valtuuston tehtävänä on päättää Kotkan kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteista, hallinnon järjestämisen perusteista, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista…

 • Päätöksenteko

  Kotkan kaupungin ylin päätöksentekoelin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kuntavaaleissa, joissa äänioikeus on…

 • Kuvassa ovat Kotkan kaupungin johtoryhmän jäsenet 2022

  Organisaatio

  Kuvassa on Kotkan kaupungin johtoryhmä, johon kuuluvat: alarivissä vasemmalla talousjohtaja Pietu Mänttäri, kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja viestintä- ja markkinointipäällikkö  Tiina…

 • Kuvassa rivi kirjoja

  Määräykset, säännöt ja ohjeet

  Säädöskokoelmassa julkaistaan Kotkan kaupungin hallintosääntö ja muut kaupungin toimintoja ohjaavat määräykset ja ohjeet.

 • Kuvassa käsiä yhdessä ringissä

  Osallistu

  Alkuvuodesta 2023 on tarjolla mahdollisuuksia digitaitojen kehittämiseen Tammikuussa alkaa sarja yhdistystoimijoille suunnattuja digikoulutuksia Kumppanuustalo Viikarin Ulappassa. Jokainen koulutus on oma…