Kotka ja Hamina hankkivat jatkossakin elinkeino- ja matkailupalvelut Cursorilta

Julkaistu 13.01.2020

Kotkan ja Haminan kaupungit ovat päättäneet valita Cursor Oy:n seudullisten elinkeino-, matkailu- ja myyntipalveluiden sekä seutuyhteistyön hallintopalvelujen palveluntuottajaksi 1.1.2021 alkavalle, toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Molemmat kaupunginhallitukset päättivät asiasta maanantaina.

Hankintakauden alussa sopimushinta on 40 €/asukas/vuosi. Hankinta kilpailutettiin kokonaisuutena ja hankintarenkaassa ovat mukana Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat. Kolme viimeksi mainittua tekevät hankinnasta päätöksen myöhemmin.

Kaupungit panostavat elinvoiman kehittämiseen nykyisellä tasollaan

Sopimuksen myötä kaupungit tekevät merkittävän ja pitkäaikaisen panostuksen seudun elinvoiman kehittämiseen hankkimalla elinkeino- ja matkailupalveluita vähintään seuraavan kuuden vuoden ajan.

Palvelun sisältö perustuu kaupunkien määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen mm. kulloinkin voimassa olevaan seudun elinkeinostrategiaan. Elinkeinostrategian päämääränä on rakentaa vahvempaa aluetaloutta, kasvattaa työpaikkojen määrää ja kääntää muuttoliike seudulle positiiviseksi.

Hankinta vastaa pitkälti Cursorin nykyistä palvelukokonaisuutta. Yrityksille tuotettavat palvelut säilyvät keskeisenä ja niitä kehitetään sopimuskaudella edelleen. Tämä koskee seudulle sijoittuvia ja täällä jo toimivia yrityksiä sekä aloittavia yrityksiä. Kaupungit kehittävät omaa kaupunki- ja tapahtumamarkkinointiaan, minkä vuoksi seudun imagomarkkinoinnin osuus on hieman nykyistä pienempi. Lisäksi seutuyhteistyön hallintopalveluiden osuus pienenee.

Nykyisin Kotka ostaa Cursorilta elinkeino-, matkailu- ja seutupalvelut hinnalla noin 43 €/asukas/vuosi.