Kotona annettavan palvelun maksut

Käyntimaksu

Tilapäisen kotihoidon asiakasmaksu on käyntiperusteinen 12,00 €/käynti ja se peritään korkeintaan kaksi kertaa vuorokaudessa. Lääkärin kotikäynnistä peritään 18,90 €/käynti.

Kuukausimaksu

Säännöllisestä kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kun palvelun saaja saa samanaikaisesti säännöllistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, peritään näistä yhteinen kotona annettavan palvelun maksu. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun saajan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Turvapuhelinkäynti 25 € /kerta


Kotihoidon asiakasmaksutaulukko

Kotihoidon maksun arviolaskuri

Kotihoidon maksun arviolaskurilla voi helposti arvioida kotihoidon kuukausimaksun määrän. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu perustuu asiakkaan tuloihin ja hoitoaikaan. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansiot, pääomatulot ja Kelan hoitotuki.
Voit arvioida kotihoidon maksun oheisen laskurin avulla.
Huomioithan, että laskuri on suuntaa antava.
Lopullisen päätöksen kotihoidon maksusta bruttotulojen perusteella tekee alueen palveluohjaaja.

Lisätietoja saa kotihoidon toimistoista:

Kotihoitoalueet

Karhulan kotihoito, Toivelinnankatu 2
Pohjois- ja Etelä-Karhula
kotihoidon esimies puh. 044 702 7739
palveluohjaaja puh. 044 702 7240
Itä-Karhula ja Kolkansaari
kotihoidon esimies puh. 040 648 7453
palveluohjaaja puh. 044 286 0133

Länsi-Kotkan kotihoito, Mussalontie 428
kotihoidon esimies puh. 040 834 4797
palveluohjaaja puh. 044 702 5613

Kotkansaaren kotihoito, Merikatu 1
kotihoidon esimies puh. 044 702 6650
palveluohjaaja puh. 044 702 7833