Puistokummitoiminta

Puistokummitoiminta on Kotkan kaupungin organisoimaa vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan kaikilla kaupungin omistamilla viheralueilla, kuten puistoissa, uimarannoilla, koirapuistoissa ja leikkipuistoissa. Toiminta on jatkuvaa lähiympäristön hoitamista ja eroaa tämän takia kertaluontoisista talkoista. Puistokummitoiminnan avulla asukkaat saavat mahdollisuuden vaikuttaa oman lähiympäristönsä viihtyisyyteen ja ympäristöstä huolehtimiseen samalla kun ulkoilee ja liikkuu.

Puistokummit voivat osallistua toimintaan sekä itsenäisesti että ohjatusti, erimerkiksi keräämällä roskia tai kitkemällä vieraslajeja. Puistokummiksi voi ryhtyä kuka tahansa kotkalainen yksityishenkilö. Kummit voivat toimia haluamallaan alueella joko säännöllisemmin tai vaihtoehtoisesti osallistua talkootempauksiin. Yhdistykset, päiväkodit, koulut ja yritykset voivat toimia puolestaan puistokummiryhmänä.

Puistokummitoiminta aloitettiin Kotkassa vuonna 2022. Toiminnasta kiinnostuneiden määrä on yllättänyt positiivisesti ja asukkailta saatu palaute on ollut hyvää. Kotkalaiset ovat ylpeitä tunnetuista ja palkituista puistoistaan ja muista viheralueista ja ovat innolla lähteneet nyt pitämään yhteisöllisesti huolta lähiympäristöistään.

Kunta ohjaa toimintaa

Kotkan kaupunki tarjoaa vapaaehtoisilleen roskapihdit, huomioliivit, viiltosuojahanskat sekä perehdyttävän koulutuksen toimintaan. Koulutuksen jälkeen puistokummit voivat vapaasti valita työaikansa oman kiinnostuksensa ja aikataulujensa mukaan.

Myös talkoina osallistuvat tahot, kuten yhdistykset saavat jäsenilleen talkooajaksi kaupungilta tarvittavia työvälineitä lainaksi ja tarvittaessa opastuksen. Kaupunki järjestää talkoista kertyneiden roskien poiskuljetuksen sovitulla tavalla.

Kuinka ilmoittaudun puistokummiksi?

Voit ilmoittautua puistokummiksi täyttämällä ilmoittautumislomakkeen (linkki alla) ja lähettämällä sen sähköpostitse osoitteeseen puistokummi@kotka.fi
Voit myös toimittaa täytetyn lomakkeen Kotkansaaren tai Karhulan kirjastoon tai asiakaspalvelupiste Ruoriin (Kustaankatu 2).

Seuraa puistokummitoimintaa sosiaalisessa mediassa Puistojen Kotka facebook- ja Instagram-sivuilla.

Puistokummi-ilmoittautumislomake 

Puistokummitoiminnan esite

Kuvassa on puistokummit siivoamassa uimarantaa