Asiasanat: paikkatietoaineisto

  • Digitaaliset aineistot

    Kantakartta Kantakartta sisältää yksityiskohtaisesti kaikki kaavoitukselle ym. suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät tiedot, mm. kiinteistöjaotuksen, maastokuviot, rakennukset ja korkeustiedot. Karttaa pidetään yllä…

  • Paikkatieto­aineistot

    Kotkan kaupungin paikkatietoaineistot ovat saatavilla yleisimmissä paikkatietoformaateissa, sekä kaupungin rajapintapalveluiden kautta. Aineistoja voi tilata rasteri- sekä vektoriaineistoina. Karttoja toimitetaan paperisina…