Sibeliuksenpuistoon kaksi paikkaa jäätelönmyynnille

Julkaistu 23.02.2024

JäätelökioskitKotkan kaupunki vuokraa Kotkansaarella Sibeliuksenpuistossa kaksi jäätelönmyyntipaikkaa, joista paikka 1 sijaitsee Mariankadun ja Kaivokadun risteyksessä ja paikka 2 Kirkkokadun ja Ruotsinsalmenkadun risteyksessä. Paikat on esitetty oheisessa kartassa.

Paikat vuokrataan kolmeksi kesäkaudeksi vuosina 2024-2026.

Myyntiaika on 1.4.-30.9. Ensimmäisen kesänä myyntiaika alkaa heti kilpailutuksen päätyttyä ja kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Paikkojen vähimmäisvuokra on 1250€/ kesäkausi.

Jokainen yrittäjä/ hakija voi hakea vain yhtä paikkaa ja hakemuksessa on esitettävä kumpaa myyntipaikka tarjous koskee, Kioski 1 vai Kioski 2.

Korkeimman hyväksyttävän tarjouksen tehnyt saa myyntipaikan. Vertailuhintana käytetään kolmen vuoden kesäkauden yhteenlaskettujen vuokrien hintaa. Mikäli useampi hakija on tarjonnut saman vertailuhinnan, myyntipaikka arvotaan suurimman hinnan tarjonneiden kesken.

Vuokraaja sitoutuu harjoittamaan jäätelönmyyntitoimintaa vuokrasopimuksessa mainitulla paikalla jokaisena kolmena kesäkautena. Vuokrasopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokraajan tulee sopia sähköverkkoon liittymisestä Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa, hankittava kioski ja haettava tarvittavat elintarvikelain mukaiset ja mahdolliset muut luvat. Kioski ei tarvitse lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Vuokraajan tulee huolehtia kioskialueen siisteydestä ja jätehuollosta sekä poistaa kioski myyntipaikalta viimeistään viikon kuluessa myyntikauden loppumisesta.

Tarjous pyydetään jättämään 10.3.2024 mennessä Kotkan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@kotka.fi tai Kotkan kaupungin kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Tarjous tulee varustaa merkinnällä ’Sibeliuksenpuiston jäätelökioski’.