Pihlajalinna Terveys Oy hoitaa jatkossa Kotkan kaupungin työterveyspalvelut

Julkaistu 02.10.2023

Kotkan kaupungin työterveyspalveluiden sopimuskumppaniksi on valittu Pihlajalinna Terveys Oy. Kaupunginhallitus päätti asiasta 2.10. Sopimus alkaa 1.1.2024 ja kestää neljä vuotta.

Kotka kilpailutti henkilöstön työterveyspalvelut kevään ja kesän aikana kahteen kertaan. Kahdessa aiemmassa kilpailutuskierroksessa on hankinnan perusteena ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadun painoarvo on 100 % (käänteinen eli kiinteähintainen kilpailutus). Molemmissa kilpailutuskierroksissa saatiin vain yksi tarjous ja hankinnat keskeytettiin, koska hankintamenettelyissä ei syntynyt todellista kilpailua.

Uusi tarjouskilpailu käynnistettiin suoriteperusteisena. Hankinta sisältää lakisääteiset työterveyspalvelut, työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muut työterveyshuoltopalvelut.

Määräaikainen sopimuskausi on neljä vuotta (1.1.2024 – 31.12.2027), minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana yhdeksän kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Tarjouskilpailussa määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Terveys Oy ja Suomen Terveystalo Oy.

Ennakkoäänestys myös kauppakeskuksissa

 Kaupunginhallitus päätti myös ennakkoäänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa.

Ennakkoon voi Kotkassa äänestää pääkirjaston auditoriossa Kotkansaarella, Karhulan kirjastossa, Karhuvuoren koulussa (kirjasto/nuorisotila) Länsi-Kotkassa, Prisma-kauppakeskuksessa, Citymarket-kauppakeskuksessa ja äänestysbussissa.

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kahta uutta ennakkoäänestyspaikkaa kauppakeskuksiin, jotta äänestysaktiivisuutta voitaisiin lisätä. Prisma ja Citymarket eivät peri äänestykseen käytettävistä tiloista tilavuokraa.

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat