Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukentuu

Julkaistu 01.09.2023

Hoitotakuun lainsäädäntö muuttuu ja perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulee päästä 1.9. alkaen 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden enimmäisajan kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja eli hoitotakuuta tiukennetaan vaiheittain. Hoitotakuun tiukentumisella halutaan vahvistaa terveydenhuollon peruspalveluja ja parantaa palvelujen saatavuutta.

Hoitotakuu tiukentuu perusterveydenhuollossa kolmesta kuukaudesta 14 vuorokauteen. Tiukennettu hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta, ja hoito kuuluu yleislääketieteeseen. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn enimmäisaika perusterveydenhuollossa lyhenee kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen.

Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan resursseja on määrätietoisesti lisätty hoitotakuun tiukentumista silmällä pitäen jo parin vuoden ajan.

”Tavoite hoitoon pääsystä kahden viikon sisällä ei täyty sataprosenttisesti vielä syyskuun alussa. Tavoitteena on päästä hoitotakuun tavoitteisiin loppuvuoden aikana”, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Suun terveydenhuollossa on käytetty ostopalveluita ja kokeiltu uusia vastaanottomalleja, jotta hoitotakuun tavoitteeseen päästäisiin.

Kaikkia kiireettömiä vastaanottoaikoja ei ole syytä tai tarvetta varata kahden viikon sisälle yhteydenotosta, vaan asiakas voi jatkossakin halutessaan varata ajan pidemmän ajan päähän. Hoidontarpeen arviolla asiakkaalle tarjotaan parasta mahdollista ammattilaista. Joissain tilanteissa esimerkiksi vastaanotto fysioterapeutille tai hoitajalle on tehokkaampi vaihtoehto kuin lääkärin vastaanotto.

”Osa hoidosta voidaan antaa myös suoraan hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tai etäpalveluissa”, Mäntymaa lisää.