Huhtikuu oli vilkas HaminaKotka satamassa

Julkaistu 05.05.2023

HaminaKotka sataman liikenne on korkealla tasolla ja kokonaisliikenne tammi-huhtikuussa nousi 11,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kokonaisliikenteen sisällä eri liikennevirrat kuitenkin hakevat tasapainoa. Vienti on miinuksella, mutta tuonti erittäin vahvassa kasvussa.

Vienti väheni 6,2 prosenttia tarkastelujaksolla. Roima lasku oli nestebulkissa (-83,1 %). Myös sahatavara väheni (-15,3, %). Nousua viennin puolella tuli kuivabulkissa (+15,0 %), sellussa (+57,9 %), paperissa (+4,3 %), kappaletavarassa (+82,2 %) ja luokassa ”muu tavara” (+9,4 %).
Tuonti kasvoi peräti 64,8 prosenttia. Kasvun veturi oli raakapuu (+198,2 %), mutta niin ikään nestebulk kasvoi (+26,5 %) ja luokka ”muu tavara” (+29,7 %). Miinuksen puolella tuonnissa olivat kuivabulk (-26,9 %) ja kappaletavara (-18,9 %).

Transito, joka nykyisin lähes kokonaan koostuu lannoitekuljetuksista, laski -22,6 prosenttia. Kotimaanliikenne väheni -49,8 prosenttia. Konttien käsittely lisääntyi +1,0 prosenttia. Laivoja tarkastelujaksolla kävi 824 (+8,1 %).

Neljän kuukauden jälkeen heilahtelut eri tavararyhmissä ovat suuria. Vaikutusta asiaan on niin käynnissä olevalla sodalla, yleismaailmallisella taloustilanteella, kuin kotimaisilla lakoilla. Lähitulevaisuuden kehitys on vaikeasti arvioitavissa, vaikka myönteisiäkin merkkejä on ilmassa.

Liikennetilasto huhtikuu 2023