Liikuntaa ja leikkiä vuoden jokaisena päivänä – Kotkan varhaiskasvatus kiteytti teeman julisteeseen

Julkaistu 17.03.2023

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksessa on saatu valmiiksi juliste, jossa on kiteytettynä ajatus siitä, että liikkua ja leikkiä voi vuoden jokaisena päivänä.

Kotkalaiset varhaiskasvatuksen ammattilaiset, ”liikkavastaavat” aloittivat liikunnan vuosisuunnitelman ideoinnin jo vuonna 2021.
Aluksi etsittiin yhdessä tietoa siitä, miten muissa kunnissa lasten liikkumista on tehty näkyväksi ja millaisia liikunnan vuosisuunnitelmia on kunnissa käytössä. Keskustelujen ja ideoinnin pohjalta julisteprojektia jatkettiin pienemmän työryhmän kanssa vuoden 2022 aikana.

Julisteprojektin on mahdollistanut varhaiskasvatuksen ”Myö liikkuen leikitää ulkoon ja sisäl” -liikuntahanke, johon avustusrahaa on myöntänyt aluehallintovirasto. Kotkan varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Jaana Knude on toiminut julisteprojektin eteenpäin viejänä ja yhdyshenkilönä.

Monesti kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Tämä on yksi syy, miksi varhaiskasvatuksessa päädyttiin kiteyttämään ideat ja ajatukset kuvajulisteen muotoon.
Yhteistyökumppaniksi saatiin taiteilija Nunnu Halmetoja, joka osasi upeasti poimia varhaiskasvatuksen ammattilaisten ajatukset kuviksi julisteeseen. Julisteeseen tarvittiin mielenkiintoa herättävä otsikko ja se syntyi työryhmän ideoinnin tuloksena.

Liiku, leiki ja innostu -julisteen toivotaan herättävän keskusteluja lasten ja perheiden liikkumisesta. Julisteessa konkretisoituu se, mitä tarkoittaa liikkuminen, leikki ja innostuminen varhaiskasvatusikäisten lasten maailmassa.

Julisteen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä lasten kanssa. Pienikin lapsi pääsee osoittamaan kuvien avulla häntä kiinnostavia asioita, ei tarvita välttämättä yhteistä kieltä.

Aikuisen aito kiinnostus ja innostus edistävät varhaiskasvatusikäisen lapsen fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi tarvitaan aktiivista aikuista, joka ymmärtää fyysisen aktiivisuuden merkityksen kehityksen ja terveyden, sekä hyvinvoinnin tulokulmasta. Lasten oikeus liikkua ja leikkiä on aikuisten vastuulla.

Julisteen kuvissa näkyy myös kotkalaisuus, monimuotoisena upeana ympäristönä. Onko sinulla oma lempipaikkasi, jossa tykkäät liikkua? Julisteen toivotaan innostavan löytämään erilaisia liikkumisen ja leikin mahdollisuuksia vuoden jokaisena päivänä.

Lisää tietoa esimerkiksi lasten fyysisestä aktiivisuudesta löytyy julisteen alareunassa olevien QR-koodien kautta:

  • UKK instituutti – alle kouluikäisten lasten liikkumisen suositukset
  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
  • Innostun liikkumaan, tutkittua tietoa ja hyviä käytänteitä

Liikunnan vuosisuunnitelmajuliste painatetaan ja jalkautetaan kuhunkin varhaiskasvatusyksikköön vuoden 2023 aikana.

Lisäksi julisteen käyttöä varhaiskasvatuksessa tuetaan kokoamalla yhteen konkreettiset vinkit liikkumisen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Liikunnan vuosisuunnitelmajulisteen välityksellä Kotkan varhaiskasvatus toivottaa kaikille liikkumisen ja leikin iloa. Yhdessä jaettu liikkumisen ja leikin ilo voi lisätä hyvinvointia sekä jaksamista lasten ja perheen arjessa.