Maanpinnan tasausurakka akkumateriaalitehdasta varten alkaa Keltakalliolla

Julkaistu 20.01.2023

Kotkan kaupunki on loppuvuodesta 2022 kilpailuttanut maanpinnan tasausurakan Keltakalliolla. Kilpailutuksen on voittanut Veljekset Turpeinen Oy. Urakka koskee pääasiassa katodimateriaalitehtaalle tarkoitettua aluetta, josta on laadittu Kotkan kaupungin ja Suomen valtion omistaman Finnish Battery Chemicals Oy:n välillä esisopimus.
Esisopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa alueen tasauksesta, ja yhtiö maksaa tasauksen kaupungille takaisin viiden vuoden aikana tonttivuokrien yhteydessä, tai ostaessaan tontin.

Urakan aikana alueella tehdään louhintaa, ja louhittua kiveä käytetään murskattuna alueen rakentamiseen. Maamassoja siirretään pääasiassa Keltakallion akkuteollisuudelle tarkoitetun kaava-alueen sisäpuolella, joten hanke ei aiheuta suurimittakaavaista kuljetusliikennettä alueen ulkopuolella. Tasatun tontin rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan loppukesästä 2023 kokonaisurakan valmistuttua kesän aikana. Kotkan kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt alueen esirakentamistoimille toimenpideluvan.

Louhinta ja murskaus aiheuttavat meluhaittaa ympäristössä, ja tämän vuoksi louhinta- ja murskausvaiheet pyritään urakassa suorittamaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Veljekset Turpeinen Oy:n työnjohtaja Juha Junkkarin mukaan louhintavaiheeseen päästään arviolta helmikuun aikana, mikäli valmistelevat työt sujuvat hyvin. Päivittäinen työskentelyaika ajoitetaan arkisin klo 7 ja 20 väliin.

Tasaussuunnitelma sisältää erikseen ratkaisut hulevesien hallintaan niin tasaustyön kuluessa kuin valmiiksi tasatun alueen osalta. Kymijoen vesi ja ympäristö ry seuraa Kotkan kaupungin toimeksiannosta veden tilaa Suurojassa ja Nummenojassa, sekä ottaa kaivovesinäytteet lähialueen kaivojen veden laadun varmistamiseksi.

Tasausurakan arvioitu urakkahinta on 3,2 miljoonaa euroa.
”Tarjous on kohtuuhintainen ja kustannusarvion mukainen. Kevään sääolosuhteet voivat vaikuttaa työn kokonaisaikatauluun helposti kuukaudenkin verran”, toteaa kaupungininsinööri Sara Vilander.