Kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen alkaa Kotkassa

Julkaistu 02.02.2022

Kotkan kaupunki on varautunut investointiohjelmassaan katujen uudistamiseen kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Traficom on myöntänyt Kotkalle investointiavustusta Kirkkokadun ja Kauppakadun toteutukseen yhteensä 437 656 euroa vuosille 2022-2023. Se on noin kolmannes uudistusten kokonaiskustannuksista, ja hankkeessa kadut uudistetaan kokonaisvaltaisesti kaikki liikkumismuodot huomioiden.

Investointiavustuksista käytiin kovaa kilpailua. Hakemuksia jätettiin 123 hankkeesta yhteensä 39,6 miljoonan euron arvosta. Näistä 63 valikoitui avustettaviksi hankkeiksi ja niiden saama avustuskokonaisuus on yhteensä 24,4 miljoonaa euroa. Hankkeet arvioitiin tarkoin kriteerein, joissa korostettiin mm. kävely- ja pyöräilymatkojen lisäämistä, kulkutapaosuuden parantamista, liikenteen päästövähennyksiä sekä kävely- ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamisen laadukkuutta.

”On erittäin hienoa, että Kotkan kaupungin strateginen valinta kestävien kulkutapojen edistämiseksi ja Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelman systemaattinen valmistelu tuottavat tulosta ja tavoiteltu muutos alkaa nyt konkretisoitua”, toteaa vs. kaavoituspäällikkö Pauli Korkiakoski.

”Kirkkokadun ja Kauppakadun katusuunnitelmia valmisteltiin vuoden 2021 lopulla. Käytännössä nykyisille sekaliikennekaduille lisätään pyöräkaistoja, joilla kävely ja pyöräily erotetaan toisistaan. Tällaisiin uudistuksiin liittyy aina erilaisia näkemyksiä eikä kaikkia toiveita pystytä jo rakennetussa ympäristössä ideaalilla tavalla huomioimaan, mutta palautteen perusteella nyt toteutettavaa muutosta on kaivattu ja siihen suhtaudutaan pääosin positiivisesti”, kertoo kaupungininsinööri Sara Vilander.

Nyt laadittujen katusuunnitelmien taustalla ovat kaupunkirakennelautakunnan hyväksymät yleissuunnitelmat. Katusuunnitelmien hyväksymisen jälkeen rakennusurakat kilpailutetaan ja rakentaminen päästään aloittamaan. Katujen uudistus toteutetaan seuraavan kahden vuoden aikana eli ne ovat valmiit Kantasataman hankkeiden valmistuessa.

Katso lyhyt animaatio Kirkkokadun ja Kauppakadun suunnitelmista.

Kotkan päämääränä on kattava kävely- ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen

Kadut ovat hyvin keskeinen osa julkista tilaa ja niiden toteutustapa vaikuttaa merkittävästi myös siihen, kuinka viihtyisäksi kaupunki koetaan. Viihtyisä ja toimiva arkiympäristö saa ihmiset liikkeelle, mikä tukee hyvinvointia ja palveluiden hyödyntämistä.
Kaupunginvaltuusto on linjannut uudistamisen päämäärät Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmassa ja sitä on tarkennettu yksityiskohtaisemmilla suunnitelmilla. Vuoden 2021 aikana on myös laadittu käveltävyyden kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä kaupunkilaisista koostuvan asukasraadin kanssa. Suunnitelmaa käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa alkuvuoden 2022 aikana.

Uudistamistarvetta on tunnistettu kaupungin eri osissa. Erityisesti vilkkaimmilla alueilla Kotkansaarella ja Karhulassa. Niissä jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen määrä on kaupungin suurin. Myös ajankohtainen palveluverkon uudistaminen korostaa turvallisuus- ja esteettömyyskysymysten huomiointia ja parantamista palvelupisteiden, kuten esimerkiksi koulujen ja päiväkotien, ympäristössä.