50 hengen yleisörajoitus on jatkumassa tammikuun loppuun asti

Julkaistu 05.01.2022

Kymsoten alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt 5.1. esittää AVI:lle, että Kymenlaaksossa jatkettaisiin 50 hengen yleisörajoitusta tammikuun loppuun asti.
Kotkassa tämä merkitsee mm. sitä, että kaupunginteatterin näytöksiin voidaan kaupungin valmiusjohtoryhmän päätöksellä ottaa tammikuun loppuun asti korkeintaan 50 hengen yleisö. Myös harrastajateatteritoimintaan Nelosteatterilla tulee samanlainen rajoitus.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että maskin käyttöä suositellaan kouluissa tästä edespäin 4. luokasta ylöspäin. Myös aikuisten harrastustoiminnassa suositellaan noudatettavaksi 10 henkilön maksimimäärää.

Merikeskus Vellamossa museoiden näyttelytilojen kävijämäärä on jo aiemmin rajoitettu 27.1. asti 100 henkilöön.  Lisäksi kokoustiloissa asiakkailla on määritellyt istumapaikat, joissa turvavälit toteutuvat. Museokaupassa muistutetaan turvaväleistä, pyydetään suosimaan kortti- ja lähimaksuja ja välttämään myyntituotteiden tarpeetonta koskettelua. Tapahtumia ei Vellamossa järjestetä.

Kotkan kirjastoissa on voimassa 27.1. asti seuraavat koronaan liittyvät terveysturvallisuustoimet:

 • Kirjastotiloissa voimassa 12 vuotta täyttäneiden vahva maskisuositus
 • Kirjastoissa tarjolla käsien pesumahdollisuus ja/tai desinfiointimahdollisuus
 • Kirjaston laitteita ja tiloja siivotaan ja desinfioidaan tehostetusti
 • Kirjaston tiloissa on noudatettava turvallisia etäisyyksiä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
 • Istumapaikkoja on vähennetty
 • Emme anna lähiopastusta tai järjestä muuta vastaavaa toimintaa
 • Kirjaston varattavien tilojen suurin sallittu yhtäaikaisten käyttäjien määrä on puolitettu
 • Nämä toimet ovat voimassa soveltuvin osin myös kirjastoautossa
 • Ilman henkilökunnan läsnäoloa tapahtuva omatoimiasiointi Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoissa on keskeytetty

Kotkassa on lisäksi toistaiseksi voimassa ohjeet, jotka koskevat ryhmäliikunta- ja urheilutoimintaa kaupungin tiloissa.

 • Ryhmäharrastuksissa suositellaan joulutauon jatkamista 10.1.2021 asti.
 • Harjoituksiin saa osallistua vain täysin terveenä ja oireettomana. Mikäli on ohjeistettu oirevointiseurantaan, ei tule sinä aikana osallistua harjoituksiin.
 • Harjoituksissa suositellaan erittäin vahvasti maskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille aina kun se on mahdollista, eli esimerkiksi valmentaessa, pukuhuonetiloissa ja käytävillä liikuttaessa.
 • Harjoituksia seuraaville huoltajille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koko ajan sisätiloissa. Huoltajat voivat tulla seuraamaan harjoituksia vain, mikäli se onnistuu väljästi. Ahtaisiin tiloihin ei tule ottaa huoltajia seuraamaan harjoituksia.
 • Eri harrastusryhmien välisiä kontakteja esimerkiksi pukuhuoneissa tulee välttää. Harjoitukset tulee porrastaa siten, että pukuhuoneissa on riittävän väljää ja esimerkiksi kahden eri joukkueen väkeä ei ole yhtä aikaa ahtaasti samassa pukuhuoneessa.
 • Aina ennen ja jälkeen harjoitusta suositellaan käsien pesua tai desinfiointia käsidesillä huolellisesti. Lasten kohdalla suositellaan, että tämä tapahtuu ohjatusti esimerkiksi valmentajien toimesta.

Lisäksi 12.1.2022 saakka Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimissa sisätiloissa järjestettäviä otteluita, kilpailuja, tapahtumia, näytöksiä tai vastaavia voi järjestää:
1) Kokonaan ilman yleisöä. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, joten henkilömäärärajoitus voi ylittää 50 henkilöä, jos se on järjestelyjen kannalta tarpeellista (pelaajat/urheilijat/toimihenkilöt)
tai
2) Yleisön kanssa siten, että tilaisuudessa on enintään 50 henkilöä. Kyseessä on yleisötilaisuus, joten henkilömäärärajoitukseen lasketaan mukaan kaikki henkilöt, myös pelaajat, urheilijat, esiintyjät sekä toimihenkilöt.

Kaikissa tilaisuuksissa on huolehdittava terveysturvallisuutta edistävistä toimista, kuten useiden sisään- ja ulosmenoteiden käyttöönotosta (jos mahdollista), käsidesien saatavuudesta, vahvasta maskisuosituksesta tiedottamisesta ja mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen.
Yleisötilaisuuksien terveysturvallisuutta edistävistä toimista on tehtävä kirjallinen suunnitelma, josta selviää koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet tilaisuudessa. Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen liikuntapalvelut@kotka.fi.

Kaupungin nuorisotilat ovat edelleen avoinna, mutta ryhmissä tapahtuva toiminta keskeytetään 10.1. asti.

Kaupungin työntekijöitä kehotetaan edelleen käyttämään maskeja sisätiloissa, mutta kuitenkin siten, että omassa työhuoneessa maskin käyttö ei ole tarpeellista ainakaan silloin kun huoneessa työskennellään yksin.