Kotkansaaren katujen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen alkaa

Julkaistu 28.01.2021

Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsittelee helmikuun kokouksessaan 2.2. Kotkansaaren katujen ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelman, jolla linjataan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamisen periaatteet tuleville vuosille.

Kotkan kaupunki aloittaa keskustan katujen uudistamisen Kauppatorin ja Kantasataman yhdistäviltä katuosuuksilta, mutta vähitellen tavoitteena ovat laadukkaat keskustojen läpi kulkevat yhteydet. Keskustoissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä on suurin. Siksi erityisesti niissä tarvitaan uusia ratkaisuja.

”Käytännössä nykyisille sekaliikennekaduille lisätään pyöräkaistoja, joilla kävely ja pyöräily erotetaan toisistaan. Uudistuksilla parannetaan jalankulkijoiden asemaa ja helpotetaan liikkumista korostaen kaupunkitilan laatua ja houkuttelevuutta”, kertoo yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Yhteyksien jatkuvuus mahdollisimman sujuvana ja riittävän laajana verkostona on perusedellytys kävelyn ja pyöräliikenteen suosion lisääntymiselle. Katujen suunnittelussa huomioidaan keskusta-alueiden esteettömyysvaatimukset ja parannetaan valaistusta. Parannusten yhteydessä uudistetaan myös joukkoliikenteen tärkeimmät pysäkit ja pyöräpysäköinti.

Katutilojen uudistaminen perustuu kaupunginvaltuuston linjaamaan ”Kestävän liikkumisen Kotka” -ohjelmaan ja sitä tarkentaviin liikennesuunnitelmiin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisestä. Uudistamistarvetta on tunnistettu laajasti Kotkansaarella.
Kantasataman rakentuminen ja palveluverkon uudistuminen edellyttävät samalla katujen ja kaupunkitilojen päivittämistä.

”Ensimmäisistä kohteista laaditaan seuraavaksi yksityiskohtaiset katusuunnitelmat, minkä jälkeen toteutus on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana. Ensimmäisten uudistettujen katujen pitäisi siis olla käytössä, kun Kantasataman rakentamishankkeet valmistuvat. Tämän jälkeen yhteyksiä jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti. Uudistustahti on riippuvainen kaupungin investointimahdollisuuksista”, kuvailee kaupungininsinööri Matti Paavola.

Kadut ovat hyvin keskeinen osa keskustojen julkista tilaa ja niiden toteutustapa vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka viihtyisäksi kaupunki koetaan.
”Viihtyisä ja turvallinen kaupunkitila saa ihmiset liikkeelle, ottamaan kaupungin aktiivisesti omakseen ja käyttämään tarjolla olevia palveluita. Nyt alkava katujen uudistaminen on siis erittäin tärkeä osa Kotkan tulevaisuuden elinvoimaisuutta ja panostus asukkaiden hyvinvointiin”, tiivistää Korkiakoski.