Kotkan uusi ilmasto-ohjelma on valmistunut – kaupunki haluaa haastaa asukkaat ja yritykset

Julkaistu 15.12.2020

Kotkan kaupungin ilmastotyötä linjaava uusi ilmasto-ohjelma kaudelle 2021 – 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.
Kotka liittyi keväällä 2019 valtuuston päätöksellä kohti hiilineutraali kuntaa tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon. Verkoston kriteerien mukaisesti Kotka tavoittelee 80 % kasvihuonekaasupäästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2007.

”Kaupunki on sekä merkittävä toimija että suunnannäyttäjä kaikkia koskevassa ilmastotyössä”, kertoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.
”Nyt päivitetyn ohjelman myötä haluamme sekä aktivoida kaupungin ilmastotyötä että haastaa myös alueen asukkaat ja yritykset mukaan ilmastotalkoisiin”.

Kotkan kaupungin ensimmäinen ilmasto-ohjelma, nimeltään ilmasto- ja energiaohjelma, valmistui vuonna 2011.

”Päivitimme ohjelman nyt Hinku-aikakauteen, ja otimme huomioon ilmastoteemassa tulleen uuden tiedon ja uudet tarpeet,” kertoo puolestaan ilmasto-ohjelmaan valmistelleen työryhmän puheenjohtajana toiminut ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala.
”Esimerkiksi kytkökset kiertotalouteen, hiilinieluihin sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen ovat nyt vahvemmin mukana”.

Laaja-alainen ohjelma koko konsernille

”Ohjelmaan on pyritty saamaan ilmastoteeman kannalta vaikuttavimmat asiat”, kertoo ilmasto-ohjelman valmistelun asiantuntijakoordinaattorina toiminut asiantuntija Esa Partanen Cursor Oy:stä.
”Tätä varten valmisteluprosessissa käytiin keskusteluja muun muassa kaupungin eri toimialojen sekä tytäryhtiöiden kanssa. Myös keväällä järjestetty asukaskysely antoi arvokkaita näkemyksiä asukkaiden toiveista”

Ilmasto-ohjelman toimenpiteet on jaoteltu yhdentoista sektorin alle; energiantuotanto, rakennukset ja infra, liikenne, tapahtumat ja matkailu, ilmastokasvatus ja -neuvonta, kiertotalous, ruoka ja ruokajärjestelmä, hankinnat, yritysyhteistyö, hiilinielut ja – varastot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen.

”Kotkan ilmasto-ohjelma on esimerkillinen, koska se on kaupungin ja sen omistamien yhtiöiden yhteinen ohjelma”. kommentoi ohjelman valmistelussa asiantuntijakommentoijana toiminut erityisasiantuntija Karoliina Auvinen Suomen Ympäristökeskuksesta.

”Merkittävät päästövähennykset vaikkapa lämmityksen ja liikenteen osalta edellyttävät konkreettisia toimia ja investointeja kaupungilta, yrityksiltä ja myös asukkailta. Kotka voi näyttää esimerkkiä, miten kaupunki yhdessä omien ja alueen muiden yritysten kanssa etenee ripeästi kohti hiilineutraaliutta,” Auvinen jatkaa.

Kotkan uuden ilmastotyöryhmän on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021 alkupuoliskolla, ja siinä tulee olemaan mukana myös kaupunkikonsernista merkittävästi ilmastoteemaan kytkeytyvät tytäryhtiöt.

Kotkan_kaupungin_ilmasto_ohjelma2021_2030

LIITE_Kotkan_ilmasto_ohjelmaan_valmisteluprosessi_taustatiedot_kasvihuonekaasupaastot