Kotka valmis pääomittamaan itäisen rantaradan hankeyhtiötä

Julkaistu 03.08.2020

Kotka valmis pääomittamaan itäisen rantaradan hankeyhtiötä

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kartoittaa kuntien halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen. Hankeyhtiö on edellytys, jotta itäinen rantarata toteutuisi. Hankeyhtiön tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Itäisen rantaradan toimijat ovat sitoutuneet hankeyhtiön perustamiseen. Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungit sekä Pyhtään ja Virolahden kunnat yhdessä muiden toimijoiden kanssa ovat edistäneet Itäisen rantaradan toteutumista yhdessä muiden vahvojen toimijoiden kanssa.

LVM:n alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset Porvoo-Kotka-Luumäki -linjauksessa ovat noin 110 miljoonaa euroa, joka jakautuisi 51 % valtion 49 % kunnille ja muille osakkaille. Itäisen rantaradan osalta kunnille ja muille toimijoille kohdistuva alustava rahoitus olisi tästä 54 Milj. euroa.

Itäisen rantaradan toimijat pääomittaisivat hankeyhtiötä alustavan arvion mukaan seuraavilla osuuksilla: Kotka 21,4 Milj. euroa, Hamina 8,2 Milj. euroa, Loviisa 6,0 Milj. euroa, Pyhtää 2,1 Milj. euroa, Virolahti 1,3 Milj. euroa, yksityiset ja/tai julkiset muut rahoittajat 15 Milj. euroa.

Yksityisiä rahoittajia itäisen rantaradan suunnitteluun saadaan mukaan elinkeinotoimijoiden, ml. HaminaKotkan sataman, kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se ilmaisee LVM:lle Kotkan kaupungin kiinnostuksen ratahankeyhtiön perustamiseen ja suunnittelun pääomittamiseen alustavasti 21,4 milj. eurolla sillä edellytyksellä, että ratalinjausta suunnitellaan elinkeinoelämää ja henkilöliikennettä palvelevana sekaliikenneratana Helsingistä Porvoon ja Kotkan kautta itään.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 17.8.

Kotkan kaupunki on päässyt sopuun asfalttikartelliasiassa

Kaupunki ja YIT Oyj ovat päässeet sopimukseen ns. asfalttikartelliasiasta. Neuvottelun tuloksena YIT Oyj maksaa Kotkan kaupungille vahingonkorvausta 850 000 euroa.

Kotkan kaupunki nosti vuonna 2014 kanteen vahingonkorvausasiassa Lemminkäinen OYJ:tä, VLT Trading Oy:tä (konkurssissa), Skanska Asfaltti Oy:tä, NCC Roads Oy:tä, SA-Capital Oy:tä, Asfaltmix Oy:tä ja Super Asfaltti Oy:tä vastaan. Kotkan kaupunki vaati korvauksia korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2009:83 vedoten, jossa on todettu yhtiöiden osallistuneen valtakunnalliseen kartelliin.

Kartelli on Kotkan kaupungin käsityksen mukaan vaikuttanut ainakin 1997- 2006 välisenä aikana tehtyihin päällystystyösopimuksiin.

YIT Oyj (sulautunut Lemminkäinen Oyj:n kanssa 2017) teki kaupungille sovintotarjouksen, josta on neuvoteltu kesän 2020 aikana.

YIT Oyj on ilmoittanut maksavansa sovintosopimukseen perustuvan korvauksen, 850 000 euroa, 14.8.2020 edellyttäen, että sovinto on Kotkan kaupungin puolelta hyväksytty ja sovintosopimus allekirjoitettu.

Sopimuksen myötä kaupunki vetää kanteensa pois Helsingin käräjäoikeudesta. Kumpikin riidan osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Kaupunki tekee vielä erilliset sovintosopimukset muiden vastaajayhtiöiden kanssa, koska kanteen pois vetäminen koskee myös niitä.

Sopuratkaisua käsitellyt Kotkan kaupunginhallitus pitää neuvottelun lopputulosta kaupungin kannalta tyydyttävänä. Neuvotteluratkaisu perustuu pääsääntöisesti korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissään osoittamiin linjauksiin.

Talousraamikeskustelussa käytiin läpi veroprosenttia

Kaupunginhallitus kävi läpi kokouksessaan vuoden 2021 talousraamia kahdella eri veroprosentilla, jossa käytiin läpi vaihtoehtoiset talouden raamit nykyisellä veroprosentilla (21,5 %) ja kaupunginhallituksen aikaisemmassa kokouksessaan esittämällä pienemmällä veroprosentilla (21 %).

Kaupunginjohtajan esitys asiassa oli nykyisessä veroprosentissa pitäytyminen. Kaupunginhallitus päätti edetä nykyisellä veroprosentilla, 21,5%.

Talousarvion 2021 lautakuntakohtainen kehys sekä taloussuunnittelu vuosille 2021 – 2023 käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 7.9.2020.

Luottamushenkilöorganisaatioon suunnitellaan uudistuksia

Kaupunginhallituksen neuvotteluryhmä on tehnyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla esityksen luottamushenkilöorganisaation eri malleista.

Esillä olleita malleja on yhteensä kolme: lautakuntamalli; hybridimalli, jossa on sekä valmistelevia valiokuntia että päättäviä lautakuntia; ja pormestarimalli.

Kaupunginhallitus päätti viedä lautakunta- ja hybridimallit jatkovalmisteluun, jossa niitä käsitellään valtuuston kesken. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran kokouksessaan 7.9.2020.

Kotka mukaan edistämään Alvar Aalto matkailureitille Euroopan neuvoston kulttuurireittistatusta

Alvar Aalto -säätiö tavoittelee Alvar Aallon matkailureitille Euroopan neuvoston kulttuurireittistatusta. Kotkan kaupungissa on merkittäviä Alvar Aallon toimiston suunnittelemia rakennuksia mm. Sunilan Kantola ja Sunilan alueen rakennukset sekä Sunilan tehdas.

Kansainvälisen reitin edistämiseen on perustettu Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry, jonka jäseneksi kaupunginhallitus päätti liittyä. Kaupunginhallitus nimesi Kotkan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen.