Kotka kokeilee anonyymia rekrytointia

Julkaistu 09.03.2020

Kotkan kaupunki kokeilee anonyymia rekrytointia. Kaupunginhallitus päätti 9.3. hyväksyä anonyymiin rekrytointiin liittyvän toimintamallin, jossa uutta työntekijää etsivä rekrytoija ei näe hakemuksien käsittelyvaiheessa hakijan nimeä, sukupuolta, syntymäaikaa, syntymäpaikkaa tai -maata, ikää, yhteystietoja tai osoitetta, siviilisäätyä, kansalaisuutta, äidinkieltä, kuvaa tai etniseen tai kulttuuriseen taustaan viittaavia tekstejä.

Hakemusten käsittelyvaiheessa ainoastaan hakijan koulutus-, oppilaitos-, valmistumisvuosi ja työkokemustiedot ovat rekrytoijan käytettävissä. Nämä tiedot ovat välttämättömiä hakijan kelpoisuuden selvittämiseksi.

Anonyymi prosessi ulottuu vain haastatteluvaiheeseen saakka. Haastateltavien valinnan jälkeen rekrytoiva henkilö saa haastateltavien yhteystiedot käyttöönsä ja haastateltavat pyydetään haastatteluihin normaaliin tapaan.

Kaupungin linjaus perustuu viime joulukuussa Kotkassa hyväksyttyyn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jossa rekrytoinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi päätettiin kokeilla anonyymiä rekrytointia jollakin toimialalla vuoden 2020 aikana.

Viisi hakijaa haastatellaan nuorisotoimenjohtajan virkaan

Kaupunginhallitus päätti valita viisi henkilöä haastateltavaksi avoinna olevaan nuorisotoimenjohtajan virkaan.
Haastatteluun kutsutaan virkaa hakeneista Tuula Anttila, Leif Eriksson, Pirjo Lehtinen, Ari Pietarinen ja Tia-Marika Sohlman. Kaiken kaikkiaan virkaa haki 13 henkilöä.

Hakijoita haastattelevat kaupunginjohtaja Esa Sirviö, kansliapäällikkö Marianna Ruonala, vs. nuorisotoimenjohtaja Tuula Tissari, henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen, kaupunginhallituksen jäsen Saila Piipari-Huovila ja yksi nuorisovaltuuston edustaja.

Kymsoten kanssa palvelusopimus

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten kanssa neuvotellun palvelusopimuksen. Päätös viedään vielä kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat olivat valmiit hyväksymään sopimuksen, mutta olisivat halunneet vielä lisätä päätökseen kohdan, jonka mukaan hallitus olisi käynnistänyt hallintosäännön uudistuksen siten, että jatkossa palvelusopimuksen hyväksymisestä päättäisi kaupunginvaltuusto. Lisäysehdotus hävisi äänestyksen 10-3.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvelvollisuuden ja tuottamisen Kymsoten tehtäväksi 1.1.2019 alkaen.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy.

Kymsoten jäsenkuntien edustajat ovat yhdessä Kymsoten viranhaltijoiden kanssa valmistelleet palvelusopimusta.
Yhteisellä valmistelulla on pyritty löytämään yhteiset periaatteet kuntien ja kuntayhtymän väliseen yhteistyöhön, yhteiseen kehittämistoimintaan, kuntien maksuosuuksiin, kuntayhtymän talousarvioon sisältyvien kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvään yhteistyöhön sekä palvelujen ja talouden seurantaan, laskutukseen, tiedottamiseen sekä sopimuksen tarkistusmenettelyyn.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat