Tietosuoja

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Kotkan kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Selosteita lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kunkin tehtäväalueen vastuualueet vastaavat omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa!

Suojatussa yhteydessä tiedon siirto on turvallista, sillä siinä tietoliikenne käyttäjän ja palvelimen välillä on salattu. Suojatun yhteyden tunnistaa verkko-osoitteen https://-alusta, kun tavallisesti se on http://. Lisäksi useimmat selaimet kertovat salatun yhteyden aloittamisesta ja lopettamisesta. Suojattu sähköpostiyhteys on Kotkan kaupungilla käytössä eräissä eKymi.fi -portaalin (Kotka - Pyhtää - Hamina) palveluissa. Suojatun sähköpostin lähettäminen onnistuu myös Sähköinen asiointi -osiosta.

Henkilörekisteritietojen korjaamisvaatimus ja tarkastuspyyntölomakkeet

Henkilörekisteritietojen korjaamisvaatimus

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Hallinto

Omistajaohjauksen resurssipankki

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Adoptiorekisteri

Aikuissosiaalityön rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri

Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri

Kameravalvonta maahanmuuttajatyön palvelualue rekisteri

Kameravalvonta sosiaalityön palvelualue reksiteri

Kehitysvammahuollon rekisteri

Kotkan tulkkikeskuksen asiakkaiden yhteyshenkilöiden sekä tulkkien ja kääntäjien rekisteri

Kouluterveydenhuollon asiakasrekisteri

Kuntaan sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Kuntouttavan työtoiminnan selvitys/tilitys työvoimahallinnolle

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Lastensuojelun asiakasreksiteri

Maahanmuuttotoimiston asiakasrekisteri

Maksusitoumus sopimussilmälääkärille

Neuvolatoiminnan asiakasrekisteri

Omaishoidontuen rekisteri

Opiskeluterveydenhuollon asiakasrekisteri /korkea-aste

Opiskeluterveydenhuollon asiakasrekisteri /toinen aste

Perhehoitajien rekisteri

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kuraattoreiden asiakasrekisteri

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen psykologien asiakas- ja potilasrekisteri

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen rekisteri

Talous- ja velkaneuvonnan rekisteri

Toimeentulotuen alarekisteri - Välitystiliasiakkaiden osarekisteri

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Tukihenkilöiden ja -perheiden rekisteri

Turvakotitoiminnan rekisteri (Kymenlaakson alueen toiminta)

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden asiakasrekisteri

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu rekisteri

Vammaispalvelun rekisteri

Terveyspalvelut

Terveydenhuollon_potilas-_ja_asiakasrekisteri

Terveydenhuollon puhelutallenteiden rekisteri

Tietohallinto

Sähköisen asioinnin palvelut, Kuntalaistili rekisteriseloste

Vanhustenhuolto

Hoivapalvelun asiakarekisteri (Effica osastonhallinta)

Kotihoidon asiakasrekisteri (Effica kotihoito)