Karhulan uutta alakoulua suunnitellaan jäähallin viereen

Julkaistu 25.01.2021

Karhulaan rakennettavaa uutta alakoulua, jossa yhdistyvät nykyiset Hakalan ja Rauhalan koulut, suunnitellaan rakennettavaksi Karhulan jäähallin ja Katajaisten kentän läheisyyteen, Ahlströmintien varrelle.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ja alustavien maaperäselvitysten mukaan alue on koulun rakentamiselle soveltuva. Koulun sijoittaminen alueelle vaatii asemakaavan tarkistamisen.

Koulun tavoitehinta-arvio on 16 650 000 € ilman irtaimistoa ja tänä vuonna hankkeelle on varattu 900 000 euron suunnittelurahoitus. Rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2024.

Hakalan ja Rauhalan koulut yhdistämisen myötä koulutoiminta nykyisissä rakennuksissa päättyy. Uuteen kouluun sijoittuvat vuosiluokat 1- 6 ja esikoulu.

Nykyinen Rauhalan koulu on musiikkipainotteinen 3. luokalta lähtien ja liikuntapainotteinen 6. luokalta lähtien ja painotteisuudet ovat tarkoitus jatkua myös uudessa alakoulussa.

Uudisrakennus parantaa myös Karhulassa olevaa puutetta liikuntatiloista.

Uuden koulun mitoitusperusteena on 488 oppilaan koulu, näistä esioppilaita on 50. Mitoittavan oppilasmäärän perusteella koulun hyötyalaksi muodostuu 4782 hym2 ja bruttoala on 6754 brm2. Koulusta ja piha-alueesta suunnitellaan esteettömät.

Rauhalan koulun nykyiseltä tontilta poistuvat tyhjilleen jääneet Rauhalan koulu ja entinen keskuskeittiö sekä nykyiset koulun väistötilat, mutta Rauhalan puupäiväkoti tulee säilymään tontilla.
Lisäksi tontille on suunniteltu rakennettavaksi uusi päiväkoti (kts. ”Karhulan uuden päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin”)

Koulukeskukseen myös kirjasto ja nuorisotilat

Karhulan keskustaan sijoittuvaan koulukeskukseen, johon sijoittuvat vuosiluokat 6-9 ja lukion luokka-asteet 1-4, yhdistyvät Helilän ja Karhulan yläkoulut sekä Karhulan lukio.

Koulukeskukseen sijoittuvat suunnitelmien mukaan myös Karhulan kirjasto ja nuorisotoimen tiloja.

Koulukeskus sijoittuu Karhulan koulun nykyiselle tontille ja asemakaavan muutoksen myötä tonttiin liitetään entisen linja-autoaseman tontti sekä Matkakuja.

Nykyinen kivikoulu on jäämässä käyttöön, mutta joitakin tilamuutoksia rakennuksessa tarvitaan.

Sen sijaan puukoulussa, jonka teknistä kuntoa ja rakennushistoriallista arvoa on selvitetty viimeksi vuonna 2020, jatketaan selvityksiä alkuvuonna 2021.

Koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen koulukeskuksen suunnittelusta julistetaan arkkitehtikilpailu.

Mitoittava oppilasmäärä Karhulan koulukeskuksessa on yläkoulu ja lukio yhteen laskettuina 1109.

Tontin laajentamisesta huolimatta tilaohjelman mukaisen uudisosan sijoittuminen tontille aiheuttaa ahtautta ja hankesuunnitteluryhmä esittää liikuntatilojen rakentamista erillisenä rakennuksena viereisen Ahjokodin tilalle.

Liikuntahallin suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhtä aikaa koulun ja kirjaston toteutuksen kanssa. Hallin soveltumista kilpaurheiluun selvitetään vielä.

Karhulan koulukeskuksen tavoitehinta-arvio on 22 100 000 € ilman irtaimistoa ja arvio sisältää kivikoulun modifioinnin, koulun ja kirjaston uudisosan sekä liikuntahallin.

Lisäksi mahdollinen puukoulun täydellinen peruskorjaus maksaisi alustava kustannusarvion mukaan 3.5-4.5 miljoonaa euroa. Mikäli puukoulu peruskorjataan koulukäyttöön, pienentää se uudisrakennusosan laajuutta. Tilaa on mietitty myös yhdistysten käyttöön.

Karhulan koulukeskuksen on määrä valmistua vuonna 2025.

Karhulan koulu- ja päiväkotihankkeita sekä Tapiontien itäpuolelle, jäähallia vastapäätä rakennettavaa paloasemahanketta esiteltiin Kotkan kaupunginvaltuustolle maanantaina 25.1.