Turvallisuus

Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmiset voivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja muista ikävistä kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta (Sisäisen turvallisuuden strategia 2017).

Kotkassa toteutetaan Suomen ainutlaatuisen mallin mukaista turvallisuuden yhteistoimintamallia.  Yhteistoiminnalla pyritään turvaamaan kuntalaisten hyvinvointi ja toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa. Työtä elintärkeiden toimintojen varmistamiseksi tehdään viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Turvallisuus huomioidaan kaupungin eri toiminnoissa laajasti ja tavoitteena on kuntalaisten positiivinen turvallisuuden kokemus.

Kriisinkestävä Kotka

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WISE-tutkimushanke (wiseproject.fi) ja Kotkan kaupunki järjestivät yhteistyössä kokeellisen, strategisen riskienhallinnan harjoituksen tammi–maaliskuussa 2021. Harjoitus pyrkii parantamaan kaupunkien ja kuntien kriisinkestävyyden pitkän aikavälin suunnittelua.

Se laajentaa perinteisen kriisivarautumisen ja kriisien akuutin operatiivisen hallinnan näkökulmaa tulevaisuuteen ja sinne asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. WISE-hankkeen tutkijoiden ja Kotkan eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa yhdessä luodulla harjoitusmenetelmällä voidaan mallintaa ja arvioida keskeisiä riskejä kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta.

Pilottikokeilussa simuloitiin teollisuuskemikaalien kuljetukseen liittyvää onnettomuutta ja sen aiheuttamia vahinkoja ympäristölle, ihmisille sekä kaupungin eri toiminnoille.

Tutustu WISE-hankkeen raporttiin

WISE-projektin sivusto

Muita hyödyllisiä linkkejä:

KYBERTURVALLISUUSKESKUS

Sisäinen turvallisuus Sisäministeriön sivuilla

STOP sisäisen turvallisuuden opetuspeli

TURVALLISUUSKOMITEA