Turvallisuus

Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmiset voivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja muista ikävistä kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta (Sisäisen turvallisuuden strategia 2017).

Kotkassa toteutetaan Suomen ainutlaatuisen mallin mukaista turvallisuuden yhteistoimintamallia.  Yhteistoiminnalla pyritään turvaamaan kuntalaisten hyvinvointi ja toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa. Työtä elintärkeiden toimintojen varmistamiseksi tehdään viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Turvallisuus huomioidaan kaupungin eri toiminnoissa laajasti ja tavoitteena on kuntalaisten positiivinen turvallisuuden kokemus.

KYBERTURVALLISUUSKESKUS

Sisäinen turvallisuus Sisäministeriön sivuilla

STOP sisäisen turvallisuuden opetuspeli

TURVALLISUUSKOMITEA