Digituelle uusi valtakunnallinen symboli

Julkaistu 25.10.2022

Digituelle on luotu uusi yhteinen valtakunnallinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Digituki-palvelulla ei ole ennen ollut yhtenäistä symbolia Suomessa. Uutta symbolia tullaan hyödyntämään myös Digituki Kotkan viestinnässä.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön – palvelua kuvaavia termejä ja palvelun eri muotoja on lukuisia. Digituki voi olla viranomaisten tarjoamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien tai järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse, jotta seuraavalla kerralla asiointi olisi helpompaa. Opastusta annetaan yleisimmin kasvokkain ja henkilökohtaisesti asiakkaan toivomiin kysymyksiin, mutta enenevässä määrin myös etänä puhelimitse tai jopa asiakkaan kotona. Myös kurssit ja koulutukset ovat osa tarjolla olevaa digitukea.

Mihin symbolia tarvitaan?

Digituen symboli on luotu vapaasti käytettäväksi, tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille. Symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä.

Digituen yhteistä valtakunnallista symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta: Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta. Symbolin suunnitteluun osallistui myös digituen asiakkaita ja muita toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyiden avulla.

Lisätietoja

Jaana Feldt, jaana.feldt@kotka.fi, p. 040 640 1763
Kotkan kaupunki, Digituki Kotka -verkoston toiminta
Digituki Kotkan verkkosivut: www.kotka.fi/digituki

Nina Ziessler, nina.ziessler@vtkl.fi, p. 050 468 0171
Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Hanna Rantala, hanna.rantala@laurea.fi, p. 050 432 8936
Laurea-ammattikorkeakoulu, DigiOn – Digionnea kaikille -hanke