Ilmasto-ohjelma

Nykyinen Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Kotkassa käynnistettiin syksyllä 2019 uuden ilmasto-ohjelman valmistelu. Ohjelman luonnos valmistui syyskuussa 2020.

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman toiminnalliset tavoitteet ovat:

  1. Vähennetään liikenteen aiheuttamaa energiankulutusta
  2. Huomioidaan ympäristönäkökohdat tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa ja hankintojen suunnittelussa
  3. Parannetaan rakennusten ja rakentamisen energiatehokkuutta
  4. Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa huomioidaan aina ajoneuvosuoritteen (tai ajoneuvoilla liikkumisen tarpeen) vähentäminen, energiaratkaisut ja rakenteen eheyttäminen
  5. Parannetaan työarjen ekotehokkuutta ja edistetään energiatehokkaiden ratkaisuiden toteutumista omalla vastuualueella
  6. Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
  7. Huolehditaan asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämisestä ja viestitään aktiivisesti
  8. Varmistetaan järjestelmän toimivuus