Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista haettavat avustukset

Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä.

Syrjäytymisen ehkäisy on hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä kuntalaisen arjessa. Avustusta voi hakea kotkalainen yksityishenkilö tai kotkalainen yhdistys. Avustuksella voidaan esim. tukea harrastustoimintaa, osallistua koulutuskustannuksiin, tukea terapiakustannusten omavastuuosuutta, osallistua harrastuskustannuksiin yms.

Jos avustusta haetaan yhdistykselle, on Suomi.fi-kirjautumisen jälkeen tehtävä käyttöoikeuksien laajennus, jotta avustushakemuksia voi tehdä yhdistyksen/järjestön edustajana. Oikeuksien laajennus tehdään vain yhden kerran, jonka jälkeen se on käytössä automaattisesti aina kirjautumisen jälkeen.

Ohjeet avustuksen hakemiseen

Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien (KH 8.3.2021 § 52) jäämistövarojen myöntämisen periaatteiden mukaisesti.
1. Avustuksen avulla pyritään ehkäisemään kotkalaisten syrjäytymistä.
2. Avustusta voi hakea kotkalainen yksityishenkilö tai kotkalainen yhdistys.
3. Avustuksen käyttö on kohdennettava Kotkassa kirjoilla olevalle henkilölle/henkilöille/henkilöryhmälle.
4. Hakemuksessa on selostettava, miten avustaminen edistää kotkalaisten syrjäytymisen ehkäisemistä. Avustuksella voidaan esim. tukea harrastustoimintaa, osallistua koulutuskustannuksiin, tukea terapiakustannusten omavastuuosuutta, osallistua harrastustilakustannuksiin yms.
5. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
6. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että tarkoitukseen on käytettävissä avustusvaroja.
7. Avustus voidaan harkinnan mukaan maksaa jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan.
8. Avustusta ei voida käyttää velkojen maksuun eikä sillä voida korvata sosiaalihuoltolain tarkoittamaa ehkäisevää toimeentulotukea tai täydentävää toimeentulotukea.
9. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Avustuksen myöntäjä voi myöntää vähäisen muutoksen käyttötarkoitukseen, jos se on välttämätöntä eikä muuta avustuksen myöntämisperustetta ole.
10. Soveltuvin osin on noudatettava kaupunginhallituksen hyväksymiä avustuksia koskevia yleisohjeita.
11. Erityisen painavasta perusteesta avustuksen myöntäjä voi poiketa yllä mainituista periaatteista, ei kuitenkaan avustuksen käyttötarkoituksesta syrjäytymisen ehkäisemiseen. Poikkeaminen yllä mainituista periaatteista on perusteltava.