Ikääntyvien kotona asumisen tarpeita kartoitetaan kyselyllä

Julkaistu 11.04.2022

Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyville kuntalaisille on toteutettu kysely, jossa selvitetään mahdollisimman laajasti heidän näkemyksiään koskien heidän tämän hetkisiä asumistarpeitaan sekä tulevaisuuden asumiseen liittyviin toiveitaan.
Kysely on tarkoitettu kaikille yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille, ja siihen toivotaan vastattavan mahdollisimman laajasti.

Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa ikääntyvien asukkaiden tulevaisuuden asumistarpeista ja niiden kehityksestä alueen kunnissa seuraavan 10-20 vuoden aikana. Kyselyssä kartoitetaan laajasti paitsi ikääntyvien ja ikääntyneiden nykyisiä asumismuotoja, -järjestelyjä ja mahdollisia palveluja, myös heidän toiveitaan tulevaisuuden asumisen, palveluiden ja muuttohalukkuuden suhteen. Kysely toteutetaan yhteistyössä Kymsoten ja hyvinvointialueen kuntien kanssa.

Tavoitteena on tukea ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia sekä niihin varautumista hyvinvointialueilla ja kunnissa. Keskeistä on myös tiivistää hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä sekä luoda alueellisia verkostoja ikääntyneiden asumisen edistämiseksi.

”On tärkeää määrittää yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen sekä miettiä, mitkä ovat alueen tavoitteet ikääntyneiden asumistarpeisiin vastaamiseen ja asumisen edistämiseen. Sen jälkeen voimme miettiä konkreettisia toimenpiteitä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen myös tulevaisuudessa”, sanoo projektipäällikkö Noora Haimi.

Tavoitteena yhteiset palveluprosessit

Selvitystyön tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden tulevista asumistarpeista hyvinvointialueen kunnissa ja luoda yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat kuntien ja hyvinvointialueen roolit ja vastuut ikääntyneiden asumisessa. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on myös laatia yhteisiä toimintamalleja siitä, miten ikääntyneiden asuminen ja siihen liittyvä neuvonta ja ohjaus järjestetään hyvinvointialueella yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Selvitystyön myötä laaditaan yhteisesti sovitut linjaukset ja niitä toteuttavat toimintamallit ikääntyneiden asumisen tukemiseen kuntien ja hyvinvointialueen välille sekä suunnitellaan toimintamalleja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi.

Tavoitteena on myös selkeyttää turvallisen asuinympäristön merkitystä ikääntyneiden asumisessa, ja luoda ikääntyneiden asumisen tilannekuva.

Pääset kyselyyn tästä linkistä: Kysely asumisesta yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille

Kyselylomake toimii sekä tietokoneella että älylaitteessa. Kyselyyn voi käydä myös vastaamassa Korttelikodeissa, josta saa digitukea täyttämiseen.